Stories logo

Stories

Osobnosti, o kterých se běžně nemluví. Poznej příběhy lidí, kteří se ve svém životě rozhodli pro změnu a dokázali něco velkého.