Majitelé bytů a jejich nájemníci často netuší, kdy a za jakých podmínek smí pronajímatel vstoupit do bytu. Zbytečné spory pak na sebe mnohdy nenechávají dlouho čekat. Proti sobě stojí právo pronajímatele na kontrolu svého majetku a právo nájemce na ochranu soukromí. Kdy tedy smí majitel či jím pověřená osoba vstoupit do bytu, který pronajímá? 

Podle zákona má pronajímatel právo vstoupit do nájemního bytu, pokud k tomu má oprávněný důvod. Svou návštěvu by ale měl nájemci oznámit předem v přiměřené době, která však není zákonem přesně stanovena. „Mnoho smluv o nájmu bytu obsahuje například pravidlo, že pronajímatel má právo zkontrolovat byt, oznámí-li termín 14 dní dopředu,“ popisuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. 

Naopak předem svou návštěvu nemusí majitel dopředu hlásit v případě, že v bytě hrozí škoda na majetku. Jde například o situaci, kdy sousedé upozorní, že z bytu vychází kouř a nájemce není doma. 

Pokud jsou návštěvy majitele příliš časté, nájemce má právo na slevu z nájemného. „Podstatné obtíže lze v praxi vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mít přehled, že vybavení bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě,“ vysvětluje Hekšová

Podle šéfky spotřebitelské organizace je možné požadovat slevu z nájemného tehdy, kdy se nájemní vztah chýlí ke konci a pronajímatel či pracovník realitní kanceláře byt opakovaně představuje potenciálním budoucím nájemcům.

Dalším důvodem ke kontrole bytu pak může být odcestování nájemníka. „Pronajímatel má právo vstoupit do bytu, jestliže nájemce ví, že bude po dobu delší než dva měsíce nepřítomen v bytě, a pronajímateli nedá kontakt na osobu, která zajistí vstup do nemovitosti, bude-li to zapotřebí,“ dodává dTest. Pokud bude v bytě po dobu nepřítomnosti pobývat jiná osoba, například rodinný příslušník nájemce, tak nájemce nemusí pronajímateli svou nepřítomnost v bytě oznamovat. Nájemce také nemusí předem oznamovat svou dvouměsíční nepřítomnost, jestliže ji nepředpokládal. Příkladem může být nečekaný pobyt v nemocnici.