Situaci, kdy se na druhé straně telefonu ozve milý prodejce, zažilo jistě už mnoho z nás. Hovor většinou začíná velmi nevinně. Lidé však často netuší, že smlouvu lze uzavřít i ústně. Toho proto hojně využívají některé společnosti, vysloveným slůvkem „ano“ si tak můžete přichystat nepříjemné chvíle. I takto uzavřené smlouvy se však můžete ještě zbavit.

Rozhodně nebudete jediní, komu se po telefonu ozval například dodavatel energií s tím, že ho zajímá, zda jste spokojeni s obdrženým vyúčtování. Pokud odpovíte ano, následuje otázka ohledně spokojenosti s vaším stávajícím produktem. Operátor vám následně nabídne jiný produkt, který je pro vás vzhledem ke spotřebě rozhodně výhodnější. Navíc vám slibuje úsporu stovek i tisíců korun ročně. Pokud s jeho slovy budete souhlasit, pravděpodobně uzavřete novou smlouvu.

„Ovšem o podmínkách této nové smlouvy v daném okamžiku nic nevíte. Může například dojít ke změně trvání smlouvy z doby neurčité na určitou. Ze smlouvy sjednané na dobu určitou přitom nebývá tak jednoduché se vyvázat, navíc je často spojená s několikatisícovou smluvní pokutou za její předčasné ukončení,“ varuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Někteří dodavatelé se podle Hekšové navíc pojistí tak, že k vám po telefonátu vyšlou kurýra se smlouvou. Ten pak trvá na jejím podpisu s argumentací, že jste přeci již smlouvu telefonicky uzavřeli a podpis je pouhou formalitou.

Pokud jste se do podobné situace dostali, nezoufejte. Takto podepsané smlouvy se totiž můžete stále zbavit. „Jak pro smlouvu sjednanou po telefonu, tak podepsanou kurýrovi platí, že od ní lze jako od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory dodavatele odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Přičemž tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nebyl spotřebitel o právu na odstoupení poučen, maximálně o jeden rok,vysvětluje dTest. Pokud se jedná o smlouvu s novým dodavatelem energií, můžete od ní odstoupit ještě ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek.

Podle odborníků je také dobré, si rozhovory s operátorem nahrávat. „Řada lidí stále žije v přesvědčení, že hovory si nelze nahrávat. Ovšem pokud má nahrávka později sloužit jako důkaz o tom, že jste smlouvu neuzavřeli, je to přípustné,“ popsala Hekšová.

V případě, že kurýr trvá na podpisu smlouvy, můžete podle dTestu argumentovat tím, že na vás byl při telefonickém hovoru vyvíjen nátlak. Tím by se společnost dopustila zakázaných agresivních praktik. Stejně tak je nekalou praktikou neseznámení se všemi podmínkami smlouvy uzavírané přes telefon. Za to může být dodavateli energií uložena pokuta až několik miliónů korun od Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

S nepoctivými dodavateli energií by měla pomoci novela energetického zákona, kterou právě projednávají poslanci. Novela posiluje ochranu spotřebitelů například tím, že rozšiřuje právo ukončit smlouvu bez peněžité sankce. Co se týče smluv uzavíraných po telefonu, zavádí povinnost bezodkladně předložit zákazníkovi jejich písemné vyhotovení. Ovšem ani ta nejlepší právní úprava nepomůže, pokud se spotřebitelé nebudou svých práv dovolávat,“ dodává ředitelka dTestu.