Každý člověk ve svém životě hraje různé role a přizpůsobuje jim také své chování. Jinak mluvíme s kolegy v práci, doma s partnerem nebo třeba s kamarády v hospodě. V každé takové roli můžeme uplatnit své silné stránky, ale musíme počítat i s tím, že se v nich projeví také naše slabiny. Jak docílit toho, abychom se poučili z chyb a zároveň své přednosti využili ještě efektivněji?

Právě k tomu, abychom dokázali své silné stránky využívat v různých aspektech života, slouží zajímavé a možná i zábavné cvičení. Můžete ho aplikovat na různé role, které ve svém životě hrajete – leader, zaměstnanec, kolega, partner, potomek, sourozenec, kamarád.

Zapřemýšlejte nad tím a zapište si, které zvíře by svými tradičními vlastnostmi, chováním či stylem života prezentovalo Vás v dané roli. Kdybyste měli vybrat jedno, které souhrnně vystihuje Vás v práci a jedno, které je typické pro Váš privátní život, která zvířata by to byla? Čeho si na každém z nich nejvíce ceníte? Uveďte u každého alespoň 5 bodů.

Potom se zamyslete nad tím, jestli se může jedno zvíře inspirovat tím druhým. Které vlastnosti z jednoho můžete efektivně využít i v druhé oblasti a naopak? Které by bylo dobré aplikovat ještě častěji? Jaké slabiny tato zvířata mají? Čím Vám komplikují život? Čím Vám ho ztěžují? Čím Vám ho dělají pohodlnějším? Jaké benefity z těchto slabin máte?

Jaká je Vaše závěrečná hlavní myšlenka?

Pokud se o sobě chcete dozvědět více, sedněte si alespoň na 15 minut, přemýšlejte a zapisujte si.

Autorem článku je profikouč Irena Houdková