Látka, kterou jíme v běžných potravinách, je jedovatá a tím pádem nebezpečná. Ve svém stanovisku to uvedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Jedná se titanovou bělobu, nazývanou také jako oxid titaničitý nebo barvivo E 171. To používají výrobci potravin, aby dosáhli zářivé bílé barvy.

Barvivo se přidává například do žvýkaček, bílé čokolády, lízátek, pečiva, ale také do omáček nebo rýžových těstovin.

„S přihlédnutím ke všem dostupným vědeckým studiím a údajům jsme dospěli k závěru, že oxid titaničitý už není možné považovat za bezpečnou v potravinářském průmyslu. Nemohli jsme vyloučit obavy z genotoxicity po konzumaci částic oxidu titaničitého. Po perorálním požití je absorbce částic oxidu titaničitého nízká, mohou se však hromadit v těle,“ popsal předseda skupiny odborníků Evropského úřadu pro bezpečnost potravin Maged Younes.

O jedovatých účincích oxidu titaničitého se mezi odborníky mluví už deset let. Titanová běloba člověku ubližuje pomalu. Při dlouhodobé konzumaci dokáže například poškodit střeva nebo způsobit rakovinu. Odborníci ho často přirovnávají k azbestu. Látka se přitom vyskytuje ve sladkostech, které nejčastěji vyhledávají děti.

Nebezpečným „éčkem“ se Evropský úřad pro bezpečnost potravin zabýval už v roce 2016. Tehdy však neměl dostatek poznatků, aby látku mohl označit za nežádoucí. Definitivně tak úřad rozhodl až po důkladném prozkoumání. Nyní lze předpokládat, že Evropská unie používání látky zakáže, návrh už připravuje Evropská komise.