Zanedbaný dopravní terminál na Černém Mostě v Praze, který spojuje městskou a příměstskou autobusovou dopravu s metrem linky B, se má v horizontu deseti let výrazně proměnit. Pražští radní minulé pondělí schválili studii, kterou zpracovalo studio re:architekti společně s dalšími odborníky. V plánu je zasypání dolní částí terminálu pro autobusovou dopravu, modernizace nástupišť, doplnění veřejných služeb a zjednodušení příjezdu autobusů.

Terminál na Černém Mostě denně využije zhruba 50 tisíc cestujících. Podle Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy jde o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a parkovištěm P+R s kapacitou 850 vozidel. Současné řešení terminálu je však již zastaralé a samotné propojení k nástupištím komplikované. Rada hlavního města proto pověřila právě Institut plánování a rozvoje aby vybral zpracovatele koncepční studie nové podoby terminálu. Výběrového řízení vyhrál tým vedený kanceláří re:architekti.

Pražané ze sídlišť si zaslouží mít okolo sebe moderní a pěkné prostředí. Je ostudou, že se tomu dřív nikdo nevěnoval. Terminál Černý Most denně využívají desítky tisíc lidí, kterým toto prostředí ani trochu nevyhovuje. My z něj naopak plánujeme udělat výkladní skříň celé oblasti. Cílem koncepční studie je navrhnout nejvhodnější dlouhodobé řešení autobusového terminálu, které v horizontu 10 let nahradí současný stav. Studie nabízí to nejlepší pojetí předprostoru terminálu včetně bezprostředních návazností a návrhu zástavby,“ okomentoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Cílem rekonstrukce je vytvořit atraktivní místo s náměstím, obchody, stromy a dopravním terminálem, které bude příjemné pro obyvatele sídliště, přestupující, nebo také návštěvníky obchodních center v blízkosti terminálu. „Černý most je i přes svou nevzhlednost hojně využívaným dopravním uzlem. I proto jsem rád, že se na něj architekti podívali čerstvýma očima, pojali nové řešení velmi zeširoka a navrhují dotvořit tento neatraktivní kus města v moderní veřejný prostor. V okolí terminálu tak snad brzy vznikne příjemné a pohodlné místo pro cestující i místní obyvatele,“ popsal náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán Petr Hlaváček (STAN).

Studie řeší neutěšený stav terminálu, který nefungoval od jeho vzniku v roce 1998. Nejenže se tím zpřehlední a zkultivuje prostor pro cestující, ale nově bude provázán s přilehlou čtvrtí, kde žije okolo 15 tisíc Pražanů, a ti tak získají i nové náměstíčko. Výhodu to má i pro autobusy, které nově projedou terminálem rychleji a plynuleji,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Celková rekonstrukce by měla být zahájena v horizontu 10 let. Do té doby bude postupně probíhat realizace rychlých opatření, které mají za cíl přinést alespoň provizorní kultivaci terminálu. Již nyní se např. započalo s postupnou záchranou mostní konstrukce, která prodlouží její životnost o 10–15 let, či doplněním nového informačního systému na autobusových zastávkách,“ dodal Scheinherr.

Celá studie vznikala ve spolupráci s obyvateli Prahy a cestujícími, kteří denně terminál využívají. „Koncepční studie terminálu na Černém Mostě byla představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se mohli autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky, které byly do finálního návrhu zapracovány,“ uzavřel ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč.