Pracujete celý život, ale když přijde na žádost o důchod, úředníci vám řeknou, že nemáte odpracováno dost? Na vině může být to, že vás zaměstnavatel nepřihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění. Proto je vhodné si doby důchodového pojištění kontrolovat.

Abyste měli nárok na důchod, musíte za prvé dosáhnout stanoveného věku a za druhé získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Údaje o délce trvání důchodového pojištění má k dispozici Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), a to podle toho, co jí v průběhu let nahlásí vaši zaměstnavatelé. Každý zaměstnavatel má povinnost každý rok posílat sociálce váš evidenční list důchodového pojištění, druhou kopii pak dostáváte vy.

Drtivá většina zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, nikdy však není možné vyloučit, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí pojištěnce k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění,“ píše ČSSZ v tiskové zprávě. Ta sice provádí pravidelné kontroly a případné nesrovnalosti se snaží doplnit, pokud se ale sejde několik pochybení najednou, může se stát, že doba pojištění nebude u ČSSZ evidována.

Právě z toho důvodu by si měl každý člověk dobu důchodového pojištění pravidelně kontrolovat, a to jednoduše prostřednictvím ePortálu ČSSZ. „Tyto informace doporučujeme kontrolovat s určitým časovým odstupem po nástupu do nového zaměstnání nebo po jeho skončení. Zaměstnavatel má na přihlášení zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění 8 dnů. Stejnou lhůtu má zaměstnavatel i při skončení zaměstnání,“ upozorňují úředníci.

Nárok na důchod se vypočítává na základě odevzdaných evidenčních listů důchodového pojištění. V okamžiku, kdy žádáte o důchod a objeví se nesrovnalost, můžete doby chybějícího pojištění doložit evidenčními listy, které jste v práci dostali. Ne všichni si ale tyto dokumenty dlouhé roky schovávají, navíc tento postup vyřízení žádosti o důchod prodlužuje. Kdy půjdete do důchodu, si můžete spočítat na kalkulačce ZDE.