S konce nouzového stavu je podávání žádostí o dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání komplikovanější než v předcházejících měsících. Zatímco doposud bylo možné žádat prostřednictvím prostého emailu, teď se vrací nutnost opatřit takový email elektronicky uznávaným podpisem.

Aby se zamezilo zbytečnému kontaktu lidí, upravil úřad práce v uplynulých měsících podmínky, za kterých lidé žádali o dávky či zprostředkování zaměstnání. Se skončením nouzového stavu ale skončila také platnost krizových opatření, která podávání žádostí zjednodušovala.

V praxi to znamená, že končí možnost podávat žádosti a další podklady jen prostřednictvím prostého emailu bez elektronicky uznávaného podpisu, aniž by klienti museli potvrdit svou totožnost ve stanovené lhůtě. Lidé ale mohou s úřadem práce v rámci agendy dávek a zaměstnanosti komunikovat elektronicky i nadále, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem,“ vysvětluje mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

I nadále tedy můžete poslat e-mail s žádostí bez elektronicky uznaného podpisu, takové podání ale budete muset do 5 dnů potvrdit. Možnosti máte dvě – buď osobně na příslušném úřadu práce, nebo pošlete podepsaný formulář poštou. Pokud už se na úřad vypravíte, je vhodné si dopředu zarezervovat termín.

Vzhledem k tomu, že nároky všech, kteří pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšení příspěvku na péči, se automaticky překlápějí ve stejné výši do dalšího kalendářního čtvrtletí (od dubna do června) bez nutnosti doložení příjmů, většiny příjemců dávek se tato změna krizového opatření fakticky nedotkne,“ uklidňuje Beránková.