Všichni se snažíme žít zodpovědně. Šetříme energiemi, mnozí se snaží udělat své domy ekologičtější za pomocí solárních panelů. Osvojujeme si nejnovější digitální technologie, abychom omezili plýtvání a zároveň snížili své účty. Chceme být součástí „chytré“ revoluce. Je tu ale jeden problém: zelená infrastruktura, digitální technologie i inteligentní bydlení závisí na jedné věci, na kvalifikovaných lidech, kteří je zajistí.

Kvalifikovaní lidé nám ale žalostně chybí. Aby EU splnila své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie, bude do roku 2030 potřebovat více než milion pracovníků v oblasti solární energetiky. V Evropě zuří válka a v oblasti naší kybernetické bezpečnosti přitom už teď chybí téměř 300 000 zaměstnanců. Potřebujeme také odborníky na informační a komunikační technologie – do roku 2030 bude v EU poptávka zhruba po 20 milionech pracovníků v této oblasti. Udržitelnou budoucnost musíme pěstovat v energetice, v průmyslu, i v technologiích. V Evropě není nouze o hodnotná a prospěšná pracovní místa, problémem je, že více než tři čtvrtiny podniků a firem v EU hlásí potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků. Zdá se, že náš trh práce jednoduše ztratil kontakt s realitou.

Rozhodnutí, že rok 2023 bude Evropským rokem dovedností, jsme proto s Evropskou lidovou stranou (EPP) v Evropském parlamentu uvítali. Jeho cílem je umožnit lidem a podnikům podílet se na digitální a ekologické transformaci, vzbudit zájem o celoživotní učení a podpořit inovace a konkurenceschopnost. Je třeba, aby se noví pracovníci vzdělávali s ohledem na nově vznikající pracovní místa a aby byli dosavadní pracovníci flexibilní a otevřeni učit se novým dovednostem. Je úkolem EU je v tom podporovat. Evropský rok dovedností by měl také navázat na odkaz Evropského roku mládeže a jeho závěrečné konference, které se zúčastnilo nad 700 mladých lidí z celé Evropy. Jednou z priorit mladých lidí je právě vzájemné uznávání diplomů a kvalifikací – a to co nejdříve. Mladí lidé si jsou velmi dobře vědomi přidané hodnoty, kterou poskytuje evropská mobilita a dovednosti získané v rámci programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

S kolegy jsme přesvědčeni, že aktivity v Evropském roce dovedností musí být přístupné pro všechny: pro lidi, kteří se v současné době nevzdělávají, nepracují ani se neúčastní odborné přípravy, pro lidi se zdravotním postižením, pro lidi ze znevýhodněného prostředí, i pro lidi žijící v odlehlých oblastech. Pokud chceme aktuální situaci na trhu práce změnit, potřebujeme pomoc všech. O začleňování nestačí jen mluvit. Pouze s praktickou podporou na zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a celoživotního učení můžeme udržet EU atraktivní a konkurenceschopnou, a to nejen pro naše vlastní občany. Má-li EU vzkvétat, Evropa musí být atraktivním pracovním místem pro všechny talentované lidi z celého světa.

Zodpovědný život už není volbou, ale nutností. Ve skupině EPP proto usilovně prosazujeme, aby EU udělala vše pro to, aby byla celá naše pracovní síla připravena čelit novým výzvám. Na inteligentní revoluci jsme připraveni a jako politici ji můžeme podpořit. Chytrá revoluce ale potřebuje také chytré lidi. Věřím, že jedním z nich jste i vy.

Autory jsou poslankyně Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) a poslanec Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu Loucas Fourlas.