V době trvání nouzového stavu je převzetí důchodu na poště jednodušší. Vyzvednout si jej nemusí samotný příjemce, ale může pověřit například někoho z příbuzných. Stačí k tomu pouze podepsaná plná moc. Starší penzisté nebo lidé s oslabenou imunitou tak mají možnost vyhnout se frekventovaným místům, kterými pošty nepochybně jsou. 

I přesto, že počet penzistů, kteří si svůj důchod nechávají zaslat na bankovní účet stoupá, stále existují takoví, kteří si pro peníze chodí každý měsíc na poštu. Během trvání nouzového stavu mají mimořádně lidé možnost poslat pro důchod někoho jiného. „Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) po dohodě s Českou poštou, znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru,“ informovala ČSSZ na svých webových stránkách

Pro převzetí peněz jinou osobou bude potřeba pouze plná moc, která musí být podepsána pobíratelem důchodu nebo zmocněncem. Díky ní bude možné vyzvednou za někoho jiného důchod v hotovosti na přepážce České pošty. Plná moc však vždy platí pouze pro konkrétní splátku nebo splátky důchodu.

Česká pošta při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu,“ popsala Česká správa sociálního zabezpečení. 

Pošta umožní výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci nejpozději od 5. 11. 2020. Tiskopis k plné moci je k dispozici zde.