Pouze necelá čtvrtina lidí považuje současné důchody za spravedlivé, vyplývá z průzkumu agentury Median. Většina Čechů podporuje zavedení tzv. základního důchodu nebo dřívější odchod do penze pro náročné profese. Nesouhlasí naopak se zvyšováním důchodového věku.

Důchody za spravedlivé považuje pouze 22 % respondentů, kteří se zapojili do průzkumu agentury Median. Ten si objednalo ministerstvo práce a sociálních věcí, uskutečnil se ve druhé polovině května.

Z průzkumu také vyplývá, že většina lidí v Česku (89 %) podporuje základní důchod pro ty, kdo splní povinnou dobu pojištění a dosáhnou důchodového věku. „Nultým pilířem chceme garantovat, aby každý, kdo splní povinnou délku pojištění a dosáhne důchodového věku, měl jistotu, že bude pobírat minimálně 10 tisíc korun,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Pouze 62 % respondentů souhlasí s tím, aby lidé s vyššími příjmy v aktivní části pracovního života měli vyšší starobní důchod než lidé s nižšími příjmy. Odměnu za výchovu dětí považuje pak za správnou 85 % dotázaných, podle 86 % lidí je nespravedlivé, že ženy, které se staraly o děti, mají nižší penze než muži.

„Tuto nerovnováhu chceme změnit. Každý, kdo vychovával dítě by měl dostat navíc 500 korun měsíčně,“ prozradila ministryně Maláčová.

Poměrně jasný mají Češi postoj k věku odchodu do důchodu. Celkem 86 % lidí nesouhlasí s tím, aby se prodlužoval nad současných 65 let. Možnost jít dříve do důchodu pro ty, kteří pracují v náročných profesích, podporuje 90 % lidí.

Průzkum se zabýval také tím, z čeho by důchodový systém měl být financován. Soukromé spoření většina lidí považuje za dobrý doplněk, ale nemělo by být pilířem důchodového systému (88 %). Na důchody by podle 69 % respondentů mělo jít více peněz přímo ze státního rozpočtu. Stát by měl najít potřebné finance v lepším výběru některých daní (87 %) a z nových daní, jako je například digitální nebo bankovní daň (71 %).

Lidé považují důchodový systém za nesrozumitelný. Dobře jej chápe pouze 36 procent respondentů, čtyři pětiny lidí jsou proto pro zjednodušení.

Výzkumu se zúčastnilo 1018 respondentů z celé ČR ve věku 18 a více let. Dotazování probíhalo ve dnech 21. až 25. května letošního roku.

Kompletní výsledky průzkumu najdete ZDE.