Od letošního března dostanou některé spotřebiče nové energetické štítky, změna přichází po zhruba pětadvaceti letech od jejich zavedení. Ze spotřebičů zmizí množství plusů, naopak přibydou písmena. Současné označení už je podle odborníků nepřehledné a nezohledňuje novější zařazení výrobků do energetických tříd.

Zásadní změna se bude v první fázi týkat především ledniček, praček, myček na nádobí a televizorů. Od začátku března tedy zmizí označení s jedním až třemi plusy přidávané ke třídě A. Znaménka na některých štítcích přibývaly v posledních letech s tím, jak se spotřebiče stávaly úspornějšími. Porovnávat áčka a plusová znaménka mezi různými výrobky bylo ale poměrně komplikované. 

„Řada spotřebitelských průzkumů ukázala, že orientace mezi energetickými třídami A+, A++ a A+++ není pro spotřebitele příliš výhodná a jasná. Navíc se většina produktů již stejně nachází ve dvou až třech nejvyšších třídách,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Nově proto budou nejúspornější výrobky označeny třídou A, nejméně šetrný pak třídou G. Úplně tak zmizí současná přidávaná přidaná znaménka. Spotřebiče, které nyní mají třídu A+++, tak budou na novém štítku odpovídat třídě B nebo C. Jak se konkrétně označení změní, bude záležet na druhu výrobku. 

Další novinkou bude OR kód, který se na štítcích objeví. Pomocí něj bude možné nahlížet do evropské databáze výrobků EPEREL, která umožní snazší porovnání spotřebičů. Při nákupu se tak dozvíte nejen spotřebu elektřiny, ale také například informace o vydávaném hluku nebo spotřebě vody. Dále se již nebude uvádět roční spotřeba energie, ale spotřeba na 100 pracích či mycích cyklů nebo 1000 hodin provozu televizoru. 

„Se stávajícími štítky se spotřebitelé budou setkávat až do 18. března 2021, kdy musí prodejci všechny štítky pro uvedené kategorie produktů nahradit za nové,“ doplnila Hekšová. Například sušičky, trouby, kotle nebo klimatizace pak nejspíše přijdou na řadu v příštím roce.

Nová podoba energetických štítků podle druhu výroku: