Evropská komise ve středu zveřejnila návrh na změnu řidičských průkazů. Cílem úprav je především zvýšení bezpečnosti. Komise připomíná, že v loňském roce zemřelo na silnicích Evropské unie více než 20 tisíc lidí. Většina z nich byli chodci, cyklisté nebo jezdci na motocyklech.

Navrhovaná legislativa je součástí snahy snížit toto číslo do roku 2050 na nulu. Inspiruje se zákony, které platí v několika členských státech. Pokud by byly navrhované úpravy přijaty na evropské úrovni, platila by v celé Unii stejná základní pravidla.

Zkušební období

Komise navrhuje zavést zkušební dobu v délce dvou let od získání řidičského průkazu, a to od složení zkoušky. Během těchto dvou let má platit pravidlo nulové tolerance alkoholu bez ohledu na standardní vnitrostátní právní předpisy v tomto ohledu.

Evropská instituce v tiskové zprávě upozorňuje, že přestože je v celkovém provozu pouze 8 % řidičů mladších 30 let, mladí lidé jsou zodpovědní za 2 z 5 smrtelných nehod. Zdůrazňuje proto potřebu získávání zkušeností. Proto by podle ní měli mít možnost řídit s doprovodem již lidé ve věku 17 let, a to jak nákladní, tak i osobní automobily.

Komise proto apeluje na to, aby se školení řidičů více zaměřilo na zranitelné účastníky silničního provozu. Zejména pak na chodce a řidiče jednostopých vozidel včetně koloběžek. Autoškoly by měly budoucí řidiče automobilů lépe připravit na jejich přítomnost. Měly by je také učit, jaký vliv má jízda na emise a jak fungují moderní bezpečnostní a automatizované technologie.

Dále Komise vyzývá k tomu, aby byl kladen větší důraz na zdravotní způsobilost. Chce například zohlednit lékařský pokrok v léčbě cukrovky. Kromě toho doporučuje, aby si řidiči pravidelně doplňovali své znalosti nebo dovednosti v oblasti řízení a sledovali technologický vývoj.

Změny v pokutách

Komise v návrhu zmiňuje další důležitou změnu, tou je zavedení celoevropského digitálního řidičského průkazu. Evropané budou moci mít svůj řidičský průkaz uložený v mobilu nebo tabletu. Nebudou tak již muset nosit průkaz ve fyzické podobě u sebe. Kromě toho by novinka měla výrazně usnadnit obnovení nebo výměnu řidičského průkazu. Pro občany třetích zemí by navíc mělo být snazší získat řidičský průkaz platný v zemích Evropské unie.

Navrhované změny by měly zlepšit přeshraniční spolupráci a dodržování pravidel silničního provozu. Evropská komise chce umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup k vnitrostátním registrům řidičských průkazů a posílit úlohu kontaktních míst pro spolupráci při vyšetřování přestupků.

Cílem změn je rozšířit možnosti odpovědných institucí pokutovat zahraniční řidiče. Komise upozorňuje, že v roce 2019 skončilo až 40 % těchto přestupků bez potrestání viníka. Navrhované změny by měly toto číslo snížit. Evropská komise přitom zdůrazňuje rovné zacházení bez ohledu na bydliště jednotlivce.

Kromě překročení rychlosti a řízení pod vlivem návykových látek chce Komise do mezinárodních registrů zařadit i předjíždění, nedodržení dostatečného odstupu mezi vozidly, nebezpečné předjíždění a parkování, přejetí plné bílé čáry, ignorování nouzových koridorů a nadměrné přetížení. Legislativa zahrnuje možnost celoevropského zákazu řízení.

Kromě toho chce Komise změnit maximální přípustnou hmotnost automobilů s alternativním pohonem v rámci kategorie B, která v současnosti činí 3,5 tuny. Elektromobily mohou být těžší než tento limit. Například elektrický pick-up GMC Hummer EV přesahuje hmotnost 4 tuny, takže by mu v současné době v rámci zemí Evropské unie běžná kategorie „B“ nestačila.

Motoristy v členských státech EU tedy čekají velké novinky hned na několika frontách. Jak budou ale konečné podmínky vypadat, je zatím hudbou budoucnosti. Legislativa bude ještě v následujících měsících předmětem mnoha jednání.