Přišli jste o zaměstnání a nejste si jistí, jak to chodí na úřadu práce? Nejenže vám tam mohou pomoct s hledáním nové práce, ale taky vám při splnění určitých podmínek finančně pomohou. A dokonce ani nemusíte na úřad práce v místně trvalého bydliště.

Mnoho lidí při ztrátě zaměstnání váhá, jestli je vůbec nutné se přihlašovat na úřad práce. Pokud je totiž netrápí nedostatek peněz a nechtějí od státu příspěvek v nezaměstnanosti, přijde jim to jen jako čas promrhaný běháním po úřadech. To je ale chyba, pracovní výpadek vám totiž může způsobit problémy ve chvíli, kdy budete žádat o důchod.

Na úřad práce je vhodné přihlásit se ve chvíli, kdy jste v jedné práci skončili, ale nenavazuje vám ihned pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. „Pokud tak učiníte do tří pracovních dní od skončení pracovního poměru, naváže doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem následujícím po skončení pracovního poměru,“ uvádí na svých stránkách úřad práce. „Doba, po kterou byl člověk veden v evidenci úřadu práce, se v určitém zákonem stanoveném rozsahu započítává pro nárok na důchod i jeho výši, i když za ni nebylo odvedeno pojistné,“ doplňuje České správa sociálního zabezpečení.

Pokud chcete požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, můžete to klidně udělat z pohodlí domova, to ale pouze v případě, že máte datovou schránku nebo email se zaručeným elektronickým podpisem. Potřebné dokumenty je také možné zaslat poštou nebo odevzdat na podatelně úřadu práce.

Dobrou zprávou je, že nově nemusíte na úřad práce v místě trvalého bydliště, zajdete si jednoduše tam, kam to máte nejblíž. „Vyplnění žádosti je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním místě krajské pobočky, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště,“ píše úřad práce.

Co musíte doložit, aby vás úřad práce zařadil do evidence?

  • Platný průkaz totožnosti nebo náhradní doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo trvalého bydliště
  • Potvrzení o ukončení pracovního poměru
  • U absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

Pokud chcete od úřadu práce dostávat podporu v nezaměstnanosti, podmínkou je, abyste během posledních dvou let před zařazením do evidence odpracovali alespoň 12 měsíc a během této doby si platili důchodové pojištění. Pokud dostáváte starobní důchod, nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte. Do rozhodného období se naopak počítá doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a doba, kdy pečujete o dítě do věku čtyř let nebo osobu blízkou.

Co musíte doložit, když žádáte o podporu v nezaměstnanosti?

  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
  • Doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
  • U OSVČ potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
  • Potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku

Lidem mladším 50 let vyplácí úřad práce podporu po dobu 5 měsíců, pokud je vám od 50 do 55, máte nárok na 8měsíční podporu, lidi starší 55 let pak úřad podporuje 11 měsíců. Výše podpory se odvíjí od průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. První dva měsíce dostáváte 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu výše podpory činí 45 %. „Jestliže člověk před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou, je procentní sazba podpory po celou dobu 45 %,“ upozorňuje úřad práce. Na podporu nemáte nárok, pokud jste v posledním zaměstnání hrubě porušili kázeň.

Maximální částka podpory je pro rok 2020 19 389 korun. Během doby, kdy jste v evidenci úřadu práce, si můžete i přivydělat, váš měsíční hrubý výdělek ale nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, letos tedy 7 300 korun.

Úřad práce je tu v první řadě od toho, aby vám pomohl sehnat nové místo, a to takové, které odpovídá vaší kvalifikaci, zdravotní způsobilosti a máte ho blízko domova.  Pokud byste práci, kterou vám úřad najde, odmítli, může vás z evidence vyřadit. Znovu se pak můžete zapsat až po půl roce. Vyřazení vám hrozí také v případě, pokud ze smluveného místa odejdete ve zkušební době. Jestliže je ve vašem oboru těžké sehnat práci, může vám úřad práce proplatit rekvalifikační kurz.