I přesto, že byl druhý důchodový pilíř zrušen už před čtyřmi lety, stále o své peníze nepožádalo téměř dva tisíce lidí. Nevyplacené prostředky byly převedeny na účty finančních úřadů, kde nyní leží skoro 19 milionů korun.

Druhý důchodový pilíř zavedla v rámci reformy penzijního systému tehdejší Nečasova vláda. Lidé si mohli přesměrovat tři procenta ze svých daní do vlastního spoření u penzijních společností. Další dvě procenta pak museli přidat ze svého. Pro tuto možnost se nakonec rozhodlo více než 80 tisíc Čechů. O dva roky později však vláda sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců tuto možnost zrušila.

Účastníci byli následně písemně informováni, jak mohou peníze získat zpět. Nevypořádané prostředky ze zrušeného druhého pilíře byly na začátku roku 2017 převedeny na finanční úřady. Ty však nyní upozorňují, že 1915 účastníků tohoto spoření si o své peníze stále nepožádalo. Podle Finanční správy činil na konci ledna přeplatek 18 820 322 korun.

„V rámci klientského přístupu jsme se proto rozhodli, že poplatníky, na které máme kontakt, nyní budou finanční úřady o existenci přeplatku a nutnosti požádat o vrácení informovat i telefonicky a e-mailem,“ vysvětlila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční správa zároveň dodala, že konkrétní informace o možnosti vyplacení nevypořádaných prostředků a možnosti podání žádosti o vrácení tohoto přeplatku u svého místně příslušného finančního úřadu jsou zveřejněny na úředních deskách finančních úřadů a vývěskách územních pracovišť. V případě, že lidé ani po šesti letech od konce roku 2017 nepožádají o své peníze, propadnou státu.