Mít zdravé dítě je nepochybně přáním každého rodiče, s vážnou nemocí se však v Česku každý rok léčí stovky malých pacientů. Být svým dětem nablízku je ale pro mnoho rodin finančně nereálné. Pomocnou ruku jim podá unikátní dům, který začal vznikat v areálu pražské motolské nemocnice.

V úterý byl položen základní kámen prvního českého Domu Ronalda McDonalda. Po dokončení nabídne hned vedle dětské nemocnice v Motole bezplatné ubytování pro rodiny dlouhodobě nemocných dětí. Za celým projektem stojí charitativní organizace známého fastfoodového řetězce Nadační fond Dům Ronalda McDonalda.

„Posláním Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda je péče orientovaná na rodinu. Když dítě onemocní vážnou nebo život ohrožující chorobou, paralyzuje to všechny členy rodiny, každého jinak. Je to extrémně náročné psychicky, finančně i fyzicky. Rodiče někdy přespávají improvizovaně, často musí cestovat přes celou republiku. Díky Domu Ronalda McDonalda jim nabídneme plnohodnotný odpočinek i zázemí, které podpoří jejich psychiku, aby se mohli co nejvíce věnovat svému nemocnému dítěti a celá rodina mohla díky domu zůstat pohromadě,“ vysvětluje ředitelka nadačního fondu Ivana Pešatová.

Výstavba je naplánována na následujících čtrnáct měsíců. Potřebnou částku 70 milionů korun věnoval právě Nadační fond Dům Ronalda McDonalda jako dar Fakultní nemocnici v Motole. Z prostředků charitativní organizace byly uhrazeny také veškeré projektové a přípravné práce a nadační fond dále počítá s plnou úhradou provozu.

„Velmi si vážíme, že si Nadační fond Dům Ronalda McDonalda vybral právě naši nemocnici, kde se rozhodl realizovat tento unikátní projekt, díky němuž budou moct být malí pacienti se svými blízkými. Částka, kterou do výstavby a provozu Domu Ronalda McDonalda věnuje nadační fond, je zároveň největším jednorázovým darem, který kdy Fakultní nemocnice v Motole dostala, a já za něj velmi děkuji,“ řekl ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

Zahájení stavby Domu Ronalda McDonalda v areálu Fakultní nemocnice v Motole, za nadaci Ivana Pešatová (výkonná ředitelka) a ředitel nemocnice Miloslav Ludvík | FOTO: Nadační fond Dům Ronalda McDonalda

Po dokončení stavby budou mít rodiče k dispozici celkem jednadvacet pokojů, společnou kuchyni s jídelnou, obývací prostor či hernu pro děti. Využívat budou moci také pracovnu, rodiče se díky tomu mohou střídat u dítěte a jeden z nich se může věnovat svému zaměstnání.

Areál motolské nemocnice nebyl vybrán náhodou. Kromě mnoha specializovaných pracovišť se zde nachází největší onkologické a hematologické centrum pro děti. „Zhoubným onemocněním v České republice onemocní zhruba 350 dětí ročně, z toho je asi polovina diagnostikována právě ve Fakultní nemocnici v Motole. Všechny tyto děti jsou hospitalizované po dobu delší než jeden měsíc, často i déle. Možnost strávit tento čas v blízkosti své rodiny je pro psychiku dětských pacientů nedocenitelná,“ informoval primář Kliniky dětské hematologie a onkologie Vladimír Komrska.

Dětská hematologie a onkologie eviduje zhruba 4,5 tisíce příjmů za rok, dětské kardiocentrum každoročně přijme k hospitalizaci 1,5 tisíce dětských pacientů a stejný počet je také na dětské neurologii. Oddělení pediatrie má za dvanáct měsíců víc než 5,1 tisíce pacientů. Dohromady jde o bezmála 13 tisíc hospitalizací ročně. Statistiky motolské nemocnice zároveň prozrazují, že sedm z deseti malých pacientů je mimopražských.