Kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru se mnoho rodin s dětmi dostává do obtížné situace. Nadace J&T proto nyní nabízí pomoc s úhradou nájemného nebo splátky hypotéky.

K rodinám v nouzi poputují celkem tři miliony korun. Připravili jsme grant pro rodiny s dětmi, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky,“  informovala nadace na svých webových stránkách.

Žádat o peníze mohou rodiny s dětmi do 15 let s trvalým pobytem na území České republiky. Jejich celkový měsíční příjem zároveň nesmí překročit v době mimořádných opatření částku 20 tisíc korun.

Rodiny mohou získat jednorázový příspěvek až 15 tisíc korun na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž aktuálně bydlí. V případě schválení žádosti na nájemné vyplatíme příspěvek přímo na účet pronajímatele, v případě hypotéky budeme postupovat podle hypotéční smlouvy,“ vysvětluje nadace.

Žádosti přijímá Nadace J&T až do 20. května letošního roku. Veškeré informace včetně online žádosti najdete zde.