Skleněné lahve s nejrůznějšími vzkazy byly do moří a vod oceánů házeny snad po staletí. Některé z nich se časem podařilo objevit, jiné zůstávají skryté dodnes. V roce 2018 však došlo na západě Austrálie k unikátní události. Byl totiž nalezen dosud nejstarší vzkaz v lahvi, a to po více jak 135 letech.

Vzkazy v lahvích fascinují lidstvo již mnoho let. Někteří doufají, že přinesou důležitá poselství či dopomohou k odhalení nejrůznějších záhad, častokrát jde však jen o zprávy, o kterých jejich odesílatelé doufali, že naleznou svého konkrétního adresáta. Podobných nálezů bylo učiněno hned několik. Láhev se vzkazem, kterou v roce 2018 našla na západě Austrálie jistá Tonya Illman, je ovšem skutečnou raritou. Jde totiž o vůbec nejstarší vzkaz v láhvi vůbec. Pochází z roku 1886. Informoval o tom web Science Alert.

Překvapivě tentokrát nejde o zprávu, která by měla konkrétního adresáta, ale o jakýsi německý experiment, jehož cílem bylo mapování oceánů. Tato studie probíhala od roku 1864 až do roku 1933. Během této doby byly do vod oceánů vhozeny tisíce podobných lahví, jež obsahovaly konkrétní informace jako datum, souřadnice, čas vhození láhve do vody či název lodě.

Vzkaz kromě těchto informací obsahoval také dotazník, který byl určen případnému nálezci. Ten měl vyplnit základní detaily nálezu a zprávu následně zaslat do Německé námořní observatoře.

Zmíněná zpráva v lahvi byla po více než sto letech plavby na hladině oceánu značně rozmazaná a na první pohled téměř nečitelná. Manžel nálezkyně se však na vlastní pěst pustil do restaurování, až se mu nakonec podařilo rozklíčovat některé ze zapsaných informací. Zjistil například, že loď, z níž byla láhev vypuštěna, nesla název Paula, a plavila se po trase Cardiff – Makassar.

Možná někoho napadá, zda nešlo o podvrh. To však vyloučilo pokročilé prozkoumání, ke kterému došlo ve Western Australian Museum. Vyšlo zároveň najevo, že podobných lahví ze stejného období a experimentu bylo celkově objeveno „jen” 663.

Je to neuvěřitelné. Při archivním průzkumu v Německu byl nalezen původní meteorologický deník lodi Paula, ve kterém je 12. června 1886 kapitánem zaznamenáno, že došlo k vhození lahve do oceánu. Data jsou naprosto totožná s daty uvedenými na vzkazu v lahvi,” uvedl k nálezu archeolog Ross Anderson z australského muzea, která měla na starosti podrobnou analýzu nálezu. Láhev je tak naprostým unikátem a (prozatím) jde a vůbec nejstarší nalezenou zprávu plavící se po hladině oceánu.