Lidé se stále snaží najít lék na dlouhověkost, dosud ale marně. Kolika let by se ovšem člověk dožil v případě, že by se mu po celý život vyhýbala nejrůznější onemocnění a ve finále by se skutečně dalo říct, že „zemřel stářím”? Vědci nyní přišli na číslo maximálního věku, kterého se lidé mohou dožít.

Dle stávajících průzkumů se celosvětově průměrná délka lidského života odhaduje na 73 let. Jedinci si však svůj život mohou zásadně prodloužit, dodržují-li zdravý životní styl, dbají na dostatek spánku, nepodceňují preventivní vyšetření a vyhýbají se cigaretám a alkoholu. I v takovém případě se ale jen ve výjimečných případech stává, že se lidé dožijí například sta let.

Mohou za to nejrůznější onemocnění, která se v pozdějším věku přece jen v mnoha případech objevují, a také vliv prostředí, v němž jedinci žijí. Ani v případě, kdy by člověk žil tím nejsvědomitějším stylem života a všemožné nemocni by se mu vyhýbaly obloukem, o nesmrtelnosti v žádném případě hovořit pochopitelně nelze. Vědci zjistili, kolika let se může člověk maximálně dožít.

Podle webu Daily Mail a odkazem na výzkum vědců není možné, aby se člověk dožil více než 150 let. Experti při své práci vycházeli z údajů stovek tisíců dobrovolníků, které důkladně prozkoumali a pomocí unikátní aplikace vyhodnotili údaj, který je ve všech směrech průlomový.

Klíčové byly hlavně dva parametry. Jeden z nich se zaměřoval na to, jak životní styl ovlivňuje délku života, ten druhý zase, co se v určitých situacích s lidským tělem děje. Ve výsledku rovněž hrálo roli několik krevních vzorků, které vědci posbírali.

Jak zjistili experti, člověk by se měl ve správných podmínkách bez větších problémů dožít 120 let. Právě v tomto věku totiž přichází zásadní zlom. Lidské tělo ztrácí schopnost zotavování se a obnovování buněk. A na základě toho došli až k číslu 150, které je podle nich tím vůbec nejvyšším možným číslem věku, kterého se lidé mohou dožít.

Aby se však v dnešní společnosti člověk dožil alespoň zmíněných 120 let, je takřka nemožné. Jedné ženě se to ale přece jen povedlo. Francouzka Jeanne Calment se totiž dožila neuvěřitelných 122 let. Přesněji 122 let, 5 měsíců a 14 dní. Narodila se 21. února 1875 a zemřela 4. srpna 1997.