V době, kdy Česko předsedá Evropské unii a téma evropské integrace vyplňuje tuzemský veřejný i mediální prostor, představilo Vydavatelství Univerzity Palackého novou učebnici, která nabízí přehledný exkurz do problematiky Evropské unie nejen pro mladou generaci. Za unikátní publikací „Evropa spolu. Průvodce po historii a současnosti Evropské unie“ stojí brněnští a olomoučtí politologové Petr Strejček, David Broul a Jakub Janega. Vydavatelství Univerzity Palackého současně spolu s platformou Euractiv.cz uspořádá 15. listopadu v Evropském domě v Praze besedu na téma „Vzdělávání o EU na školách“, v níž se bude věnovat otázce informačního deficitu o EU mezi studenty středních a vysokých škol.

O Evropské unii toho prý současná generace mnoho neví. Jak a proč vznikla? Jak funguje? O čem rozhoduje? Co může a co nemůže? Co díky ní máme a co naopak ztrácíme? A jak ji ovlivnily turbulentní události posledních let jako třeba Brexit? To vše a mnohem více vysvětluje v českém prostředí ojedinělá učebniceEvropa spolu. Průvodce po historii a současnosti Evropské unie“. Cílí na studenty prvních ročníků bakalářského studia, maturanty a jejich učitele i všechny čtenáře, kteří chtějí hlouběji proniknout do spletité podstaty evropské integrace.

Přehledný a vizuálně pestrý průvodce po spletité cestě evropské integrace

V jedné knize o mezinárodních vztazích jsem si přečetl varovné pravidlo: ‚Nesprávné vnímání reality vedše k nesprávným rozhodnutím‘. Osobně bych doplnil, že i k nesprávným názorům. Každý rok pracuji se studenty, kteří v prvním ročníku VŠ vědí o EU minimum. Možná znají instituce, ale netuší, jakými procesy jsou naplněny a k jakým účelům byly konstruovány. Je to tristní zjištění. Evropská unie ovlivňuje každý den našeho života, a studenti by tak o ní měli znát minimálně základy. K tomu má dopomoci naše učebnice. Snažili jsme se vytvořit moderní a poutavý materiál pro maximální využití na středních a vysokých školách i univerzitách třetího věku,“ říká autor knihy Petr Strejček.

UčebniceEvropa spolu“ je přehledně strukturovaná a má vizuálně pestrou formu. Snahu o maximální přístupnost předložených témat a informací v sedmi kapitolách čtenářům a učitelům usnadňují faktoboxy, infografiky, autorské ilustrace či funkční opakovací testy.

Knihou jsme především chtěli vyplnit mezeru, která dlouhodobě zeje v českém vzdělávacím prostředí. O vzniku, vývoji a fungování Evropské unie v Česku existuje několik starších publikací, ale jen málo z nich má potenciál oslovit širší vrstvy čtenářů svou popularizačně-naučnou formou,“ říkají David Broul a Jakub Janega, doktorandi olomoucké politologie, kteří pomohli učebnici vtisknout moderní a svěží koncept. 

„Chtěli jsme vytvořit moderní, přehlednou, a hlavně aktuální učebnici o cestě evropské integrace. Právě v tom, že se kniha věnuje i dopadům ruské války na Ukrajině nebo Zelené dohody pro Evropu na jednotlivé členské státy, vidíme jednu z největších předností knihy. Zároveň jsme se snažili vžít do našich maturitních a čerstvých vysokoškolských let a doplnit knihu na základě vlastních zkušeností o řadu kontextuálních informací a postřehů, s jejichž pomocí by měl být vstup do studia evropské problematiky významně usnadněn,“ přibližují.

Česko je národem euroskeptiků. A Evropská unie je často terčem rychlých soudů. To je pochopitelně legitimní přístup. Myslíme si však, že abychom mohli něco oprávněně kritizovat či obhajovat, měli bychom nejprve znát skutečnou podstatu toho, jak věci fungují a jak se mají. A to je jedním z cílů této učebnice – nabídnout strukturovanou a maximálně objektivní sondu do historie i podstaty Evropské unie,“ říká ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. „Učebnici záměrně směřujeme na pomezí středoškolské a vysokoškolské generace, kde cítíme největší potenciál kritického uchopení problematiky Evropské unie,“ doplňuje.

Beseda odborníků a lidí z praxe se zaměří na problematiku vzdělávání o EU

Problematika vzdělávání mladé generace o Evropské unii a informační deficit o EU ve společnosti byly jedněmi z hlavních impulzů pro vznik knihy. Aby toto téma v rámci českého předsednictví EU více rezonovalo, rozhodlo se Vydavatelství Univerzity Palackého ve spolupráci s platformou Euractiv.cz tuto otázku zvednout v rámci moderované besedy.

Diskusního panelu, který se uskuteční 15. listopadu od 14:00 do 16:00 v pražském Evropském domě, se zúčastní odborníci na vzdělávání, zástupci ministerstev a evropských institucí i lidé z praxe. Konkrétní jména hostů budou upřesněna v nejbližší době. Cílem besedy bude shrnout současný stav vzdělávání mladé generace o EU a nastínit možné strategie pro jeho zefektivnění a zatraktivnění. Beseda bude pro zájemce streamována na Facebooku a YouTube.

Vydavatelství Univerzity Palackého zároveň plánuje během příštího roku v souvislosti s uvedením učebnice Evropa spolu uspořádat sérii besed s autory na středních školách.