Pokud pravidelně platíte za elektřinu a plyn, možná by vás ani nenapadlo, že se nevědomky můžete stát černým odběratelem energie. I takové případy se ale dějí. Na vině bývá především vada na elektroměru.

Černým odběratelem energie nemusí být jen ten, kdo záměrně upraví měřidlo, aby počítalo v jeho prospěch, nebo se rovnou napojí na svého souseda. Tuto nálepku, a s ní spojené sankce, můžete dostat i úplně nevědomky. Je proto dobré elektroměry a plynoměry čas od času zkontrolovat a každou nesrovnalost okamžitě hlásit. Odborníci z dTestu upozorňují na nejčastější případy, kdy se nechtěně můžete dostat do problémů.

Za černý odběr se považuje například odběr energie bez uzavřené smlouvy. To se stává často v případech, kdy předchozí dodavatel energie zkrachoval a vy dostanete přiděleného nového. U něj ale můžete čerpat energii bez smlouvy jen maximálně půl roku, během té doby si musíte sjednat novou smlouvu o dodávkách energie.

Ještě běžnější je pak chyba v měřidle, které počítá jinak, než by měl. Nezáleží přitom na tom, kdo závadu způsobil, odpovědný je za ni odběratel energie. Důležité proto je elektroměry a plynoměry pravidelně kontrolovat a případné závady hlásit distributorovi.

Škodu vzniklou při neoprávněném odběru energie musí spotřebitel nahradit. Její výši je ale mnohdy těžké určit. Odběratel se s dodavatelem může dohodnout na konkrétní částce, zaplatit skutečnou škodu nebo se využije náhradní výpočet podle zvláštní vyhlášky.

Při náhradním výpočtu se mnohokrát stalo, že lidé zaplatili několikanásobně vyšší částku než v předchozích obdobích. Ústavní soud proto nařídil, aby se v takovém případě zohledňovaly konkrétní okolnosti – například předchozí spotřeba, množství spotřebičů apod.