Mikuláš Peksa (Piráti) povede delegaci europoslanců při návštěvě dalajlamy. Společně s dalšími kolegy z Evropského parlamentu se setká také s vysokými představiteli Tibetské exilové vlády, navštíví muzeum a knihovnu Tibetu, školu Tibetského dětského tábora a bude mít možnost promluvit si se zástupci místních organizací.

Zlatým hřebem návštěvy pak bude audience u Jeho Svatosti dalajlamy. Následně se delegace zúčastní připomenutí 63. výročí Tibetského národního povstání. „Je důležité podporovat Tibetskou exilovou vládu a obyvatele Tibetu v boji za větší autonomii a lidská práva. Jako předseda Zájmové skupiny pro Tibet v Evropském parlamentu je mým posláním vystupovat jako hlas Tibeťanů na mezinárodní scéně,“ popsal Peksa.

Výjezd bude podle českého europoslance příležitostí seznámit se s tibetskými obyvateli v exilu a vyjádřit svou podporu Tibetské exilové vládě a jejímu úsilí o svobodu a práva pro Tibeťany. Setkání s Jeho Svatostí dalajlamou je pro nás mimořádně důležité. Vím, jak významný je tento okamžik pro podporu Tibetského národa, který čelí dlouhodobému útlaku od čínské vlády,“ připomněl Peksa.

Je nezbytné, aby Evropa stála při Tibetském národu a zvedala povědomí o problémech, kterým čelí. Chci nadále bojovat za práva Tibeťanů a podporovat jejich nárok na sebeurčení,“ doplnil pirátský europoslanec.