Průměrná mzda v České republice v prvním čtvrtletí letošního roku rostla. V současné době činí podle údajů Českého statistického úřadu 34 077 korun. Nejvyšší mzdy dostávají pracovníci v médiích, informačních technologiích a také v oblasti pojišťovnictví a finančnictví. Naopak nejnižší průměrnou mzdu mají hoteliéři a restauratéři.

Ačkoli patří průměrné platy v administrativě mezi ty nejnižší, právě v tomto odvětví ve srovnání s minulým rokem vyrostly nejvíc, a to o 11,8 %. Podle statistiků mohlo jít o důsledek propouštění zaměstnanců s nízkými příjmy. O víc jak desetinu se zvýšily mzdy také v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla.

Nadprůměrně rostly mzdy také v zemědělství (7,4 %), v médiích a informatice (7,1 %), ve vzdělávání  (7 %), ve stavebnictví (5,7 %) a také ve zdravotní a sociální péči (5,2 %). Naopak ve dvou odvětvích došlo k poklesu průměrné mzdy, a to v oblasti nemovitostí (-6,5 %), a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (-3,8 %).

„Mzdový růst byl v jednotlivých odvětvích značně diferencovaný. Závisel mimo jiné na tom, že se v některých odvětvích v tomto termínu tradičně vyplácí mimořádné odměny vázané na hospodářské výsledky – konkrétně v bankách, pojišťovnách a energetice,“ vysvětluje statistik Dalibor Holý.

Nejvyšší průměrnou mzdu pobírají pracovníci v informačních a komunikačních činnostech, konkrétně 63 521 korun.  Na druhé příčce jsou zaměstnanci v pojišťovnictví a peněžnictví s 60 595 korunami, třetí místo pak drží energetici s průměrem 56 778 korun hrubého. Na druhé straně pomyslného žebříčku figurují zaměstnanci ubytovacích a stravovacích služeb s průměrnou mzdou 20 316 korun.

Srovnání mezd za 1. čtvrtletí 2020 podle profesí:

ČSÚ / yookee.