Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu mleté vepřové maso původem z Polska, ve kterém odhalila vysoké množství antibiotik. V Česku následně maso zpracovala firma Maso Uzeniny Polička a prodával obchodní řetězec Lidl. Podle veterinářů by lidé rozhodně neměli maso konzumovat, u některých jedinců totiž může vyvolávat alergické reakce.

„Inspektoři SVS odebrali u výrobce vzorek ze zásilky masového vepřového ořezu dovezeného z Polska. Následné vyšetření prokázalo ve vzorku výrazně nadlimitní obsah amoxicilinu. Detekovaná hodnota byla 60krát vyšší než limit, který činí 50 µg/kg,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Identifikace výrobku:

Název: Vepřové mleté maso 20 %, váha 1 kg
Výrobce: MASO UZENINY POLIČKA a. s.
Číslo šarže: 207237
Datum použitelnosti: 10. 10. 2021
Celkové množství: 17 430 kg

Při následném vyšetřování inspektoři odhalili, že masový ořez byl použit k výrobě již zmíněného produktu. „Dne 3. 10. 2021 bylo veškeré množství vyexpedováno do skladů obchodního řetězce Lidlu. SVS nařídila stahování daného výrobku z tržní sítě a jeho následnou likvidaci,“ informoval Vorlíček s tím, že lidé, kteří mají maso doma, by jej rozhodně neměli konzumovat a mohou jej vrátit v prodejně, ve které jej zakoupili.

Antibiotika se v chovech hospodářských zvířat běžně používají, přinášejí totiž řadu pozitiv. „Minimalizují například četnost, závažnost a zdravotní dopady výskytu infekčních onemocnění zvířat a s tím spojené i nepříznivé ekonomické dopady,“ vysvětlil mluvčí veterinární správy.

Od roku 2006 je však v zemích Evropské unie zakázáno používat antibiotika jako stimulátory růstu a produkce u zvířat chovaných ke konzumaci. „Amoxicilin patří do skupiny penicilinů. Jde o nejpoužívanější skupinu antibiotik ve veterinární medicíně. Peniciliny mají obecně nízkou toxicitu, u některých jedinců mohou však vyvolávat alergické reakce,“ doplnil Vorlíček.