Zákazníci bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní by měli být opatrní. Česká obchodní inspekce (ČOI) totiž při svých kontrolách odhalila porušení zákonů hned u poloviny z nich. V minulém roce proto rozdala pokuty za 112 tisíc korun.

Inspektoři v průběhu roku 2020 kontrolovali dodržování zákonů u provozovatelů bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní. Celkem provedli 105 kontrol a porušení právních předpisů zjistili u více než poloviny z nich.

„Česká obchodní inspekce se zaměřila především na dodržování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,“ prozradil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

ČOI provedla celkem 105 kontrol, při 53 z nich pak zjistila porušení právních předpisů, což je 50,5 procenta. Nejvíce pochybení odhalili inspektoři v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde bylo problémových hned šest ze sedmi kontrolovaných provozoven. Problémové byly také obchody v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde inspekce při 24 kontrolách odhalila 17 pochybení. Více než polovina provozoven pak chybovala ještě v hlavním městě a Středočeském kraji. Naopak nejlépe si vedli obchodníci na jihu Čech a Vysočině.

Ve 33 případech zjistila inspekce porušení ustanovení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z toho ve 29 prodávající nedodrželi povinnost identifikovat klienta.

„Porušení zákona o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 44 případech,“ vysvětluje Fröhlich. Nejčastěji prodávající řádně neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace nebo nevyznačili v dokladu o zakoupení výrobku informaci, že se jedná o výrobek použitý nebo výrobek s vadou.