Rada Evropské unie schválila půjčku ve výši 18 miliard eur (zhruba 437 miliard korun) pro Ukrajinu. Návrh nyní bude předložen Evropskému parlamentu, který by jej mohl přijmout už příští týden. Legislativní balíček zajišťuje strukturální řešení pro finanční podporu Ukrajiny v roce 2023. Rada Evropské unie o tom informovala v tiskové zprávě.

Půjčky, které budou v roce 2023 Ukrajině poskytnuty, dosáhnou 18 miliard eur a bude s nimi spojen desetiletý odklad splácení. Většinu úrokových nákladů pokryjí členské státy prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů. Záruky za tyto půjčky poskytne buď rozpočet EU nebo členské státy.

Podle Evropské unie je cílem poskytnout Ukrajině bezprostřední finanční pomoc, financování okamžitých potřeb, obnovy kritické infrastruktury a počáteční podpory směrem k udržitelné poválečné rekonstrukci, a tím zemi podpořit v cestě k evropské integraci.

Nevyprovokovaná a neodůvodněná útočná válka Ruska proti Ukrajině, která začala 24. února 2022, způsobila Ukrajině ztrátu přístupu na trhy a drastický pokles veřejných příjmů, zatímco veřejné výdaje na řešení humanitární situace a zachování kontinuity státních služeb výrazně vzrostly,“ vysvětluje Rada v tiskové zprávě.

Rozhodnutí bylo přijato bez souhlasu Maďarska. Podle původního návrhu Evropské komise byl pro přijetí balíčku pomoci Kyjevu nutný souhlas všech 27 členských států Evropské unie. Budapešť však tento balíček zablokovala kvůli možnému zmrazení miliard eur z fondů EU určených pro Maďarsko.

Česká republika, která v současnosti Radě Evropské unie předsedá, proto hledala způsob, jak pomoc Ukrajině schválit bez Maďarska. Řešení spočívá v tom, že pokud Maďarsko bude balíček i nadále vetovat, záruky za půjčky nebudou hrazeny z rozpočtu EU, jak bylo původně plánováno, ale převezmou je členské státy. V takovém případě by nebyl nutný jednomyslný souhlas.

Ukrajina se může spolehnout na EU. Budeme ji podporovat, a to i finančně, tak dlouho, jak bude třeba,“ vysvětlil český ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Díky legislativě, kterou jsme dnes přijali, může Ukrajina počítat s finanční pomocí ze strany EU po celý rok 2023,“ dodal.