Pandemie koronaviru otřásla českým trhem práce v základech. Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) bude v důsledku toho nutné překvalifikovat až 100 tisíc lidí. To ale současný systém rekvalifikace poskytovaný Úřadem práce podle odborníků nezvládne a bude nutné přijít s novým modelem.

V důsledku koronaviru přišlo práci množství lidí a podle odborníků propouštění ještě není u konce. Hrozbu masivního propouštění sice zmírnil vládní program Antivirus, pandemie však zvýšila tlak na změnu systému rekvalifikací. Zatímco v roce 2010, kdy se rekvalifikovalo více než 70 tisíc lidí, loni to bylo jen okolo 9500.

Trh práce je stále sanován programy Antivirus, takže firmy nepropouští. Tím pádem ale držíme umělou zaměstnanost a naopak firmy, které potřebují nabírat zaměstnance, nemají kde brát. Antivirus ale brzy skončí a začne velký pohyb lidí mezi sektory. Tím pádem se zvýší i tlak na rekvalifikace, protože zaměstnanci se budou muset učit novým věcem.“ říká Jan Wiesner, prezident KZPS.

Podle nedávného průzkumu KZPS se téměř polovině podniků nad 250 zaměstnanců nedaří naplnit volné pracovní kapacity. Je proto nutná zásadní změna, která nejen pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro zaměstnavatele zrychlí, zpřehlední a zefektivní stávající systém rekvalifikací. „Odhadujeme, že v příštím roce bude nutné rekvalifikovat až 100 tisíc osob,“ tvrdí Wiesner.

Navzdory vysoké finanční náročnosti rekvalifikačních kurzů jich Úřad práce až 46 % eviduje jako nedokončené. Navíc přes 60 % zaměstnavatelů nevěří, že výsledky rekvalifikace jsou kvalitní, a nemají tak o rekvalifikované osoby zájem.

Současný systém rekvalifikací poskytovaných Úřadem práce nedokáže kvůli legislativním omezením reagovat na potřebu jejich efektivní realizace tak, aby byly atraktivní pro zaměstnavatele i zaměstnance. Úřad práce totiž nemůže zohlednit dosavadní kvalifikaci zaměstnance a ten tedy musí absolvovat celé vzdělávání nehledě na to, že třeba jen přechází z prodavače v supermarketu na prodavače v drogerii a stačilo by mu doplnit si jen pár drobností.

Musíme se naučit reflektovat již naučené dovednosti, aby se rekvalifikovaná osoba vzdělávala pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Navíc se do rekvalifikací musí maximálně zapojit zaměstnavatelé, aby mohla být praktická část realizována přímo u nich,“ dodává Wiesner.