Možná i u vás doma už někdy zazvonil seriózně vypadající prodejce, který vám nabízel výhodnou elektřinu nebo plyn. Případů, kdy obchodník postupuje nepoctivým způsobem, se stále objevuje mnoho. Takzvané šmejdy nezastavila ani současná koronavirová krize. Než něco podepíšete, vše si proto dokonale prověřte.

Stížnosti na podomní prodejce neustávají ani v současné době. I v době pandemie byste si proto měli dávat pozor na mile se usmívající podomní obchodníky, kteří vám prezentují, jak snadno můžete ušetřit. Skvěle vypadající nabídka totiž za vámi většinou nepřijde sama. Pokud už lákavé nabídce přeci jen neodoláte a zdánlivě výhodnou smlouvu podepíšete, stále není vše ztraceno. Na možnost odstoupení od takto uzavřené smlouvy totiž myslí občanský zákoník. Ukončit ji navíc můžete bez udání důvodů a jakékoli sankce.

„Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Stejné právo máte i v případě, že smlouvu uzavřete po telefonu nebo prostřednictvím internetu.

Takzvaní šmejdi se však toto právo snaží obejít. Namísto smlouvy o dodávkách energií vám dají podepsat přihlášku do energetické aukce. S novým dodavatelem pak jednoduše uzavřou smlouvu za vás. „Pro tu již neplatí, že byla dojednána při podomním prodeji nebo prostřednictvím telefonu či internetu. Pokud se v takovém případě pokusíte novou smlouvu o dodávkách energií ukončit, může vám jak původní, tak nový dodavatel zaslat fakturu na tučnou smluvní pokutu za nedodržení doby odběru, na kterou byla smlouva uzavřena,“ varuje dTest.

I přesto však můžete do 14 dnů od přihlášky do energetické aukce odstoupit. A to ať už byla podepsána s podomním prodejcem u vás doma nebo po telefonu. „Nestihnete-li to, je možné ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Odstoupení od smlouvy či odvolání plné moci zašlete přinejmenším e-mailem, nejlépe však doporučeným dopisem s dodejkou, abyste tento krok mohli později doložit,“ popsala Hekšová.

Podle ní můžete zároveň celý aukční model zpochybnit, žádná aukce se v těchto případech totiž nekoná. „Namítněte, že jste nebyli řádně seznámeni se všemi podmínkami, že smluvní pokuta byla napsána velmi malým a nečitelným písmem či nesrozumitelným způsobem a že účast v aukci měla být nezávazná a bezplatná,“ doplnila ředitelka spotřebitelské organizace.

Pro všechny případy je také ideálním řešením kontaktovat svého stávajícího dodavatele energií. A to na zákaznické lince nebo osobně v klientském centru. Zaměstnanci ví, jak se mají v takových chvílích chovat a s odstoupením od nechtěné smlouvy vám jistě pomohou.