Kvůli stále rostoucím cenám nemovitostí a přísným podmínkám pro sjednání hypotéky je pronájem pro mnoho lidí jediným možným řešením. Při podpisu nájemní smlouvy byste ale měli být na pozoru. Pokud si totiž dokumenty důkladně nenastudujete, mohou vás čekat nepříjemné situace. 

Nájemníci se při podpisu smlouvy pochopitelně zajímají zejména o výši nájemného, ostatním ustanovením pak nevěnují pozornost. Tím se však mohou upsat k povinnostem, které pro ně mohou být nepříjemné.

Na pozoru byste měli být v případě služeb. Pokud totiž ve smlouvě není jasně uvedeno, zda poplatky zajišťuje pronajímatel nebo nájemce sám, jsou na pronajímateli pouze takzvané nezbytné služby. Mezi ně patří dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Některé služby pak mohou být vedeny přímo na nájemce, typicky tomu bývá u dodávek energií nebo připojení k internetu.

„V praxi dochází i ke sporům, zda se jedná o službu, za kterou má nájemce v bytě či domě platit. Nejznámější spornou položkou je příspěvek do fondu oprav, který pronajímatel nemůže po nájemci požadovat, protože se nejedná o službu, ze které by měl nájemce okamžitý prospěch,“ upozorňuje spotřebitelská organizace dTest.

„Naše poradna se v nájemních smlouvách setkává například se zákazem chovu psů, koček či jiných domácích mazlíčků, zákazem kouření, omezením podnikání či nemožností nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě,“ vysvětluje ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová. Podle ní se ale nájemce takovými zákazy řídit nemusí, občanský zákoník totiž taková omezení zakazuje.

Před podpisem byste neměli opomenout zapsat si stavy měřičů pro případné vyúčtování spotřebovaných energií nebo vody. Svá úskalí může mít také nájem sjednaný na dobu určitou. Pokud budete chtít v bytě zůstat i po uplynutí sjednané doby, může vám pronajímatel zvýšit nájemné. Budete totiž uzavírat smlouvu novou a ta může mít změněné podmínky. Navíc limity pro jednostranné zvýšení nájemného stanovené občanským zákoníkem platí jen pro nájem sjednaný na dobu neurčitou.

„Lidé jsou často zaskočeni, že jim pronajímatel předložil po uplynutí sjednané doby novou smlouvu se zvýšeným nájemným. Nemilé je to zvláště za situace, kdy investovali do rekonstrukce bytu, ale s pronajímatelem se nedohodli na úhradě nákladů. Jestliže pak nepřistoupí na zvýšené nájemné, budou byt muset opustit a náklady na rekonstrukci jim nemusí být vždy proplaceny,“ doplnila Hekšová.