Na bezpečnost varných konvic se zaměřila Česká obchodní inspekce (ČOI). Celkem inspektoři zkontrolovali třicet typů, hned u třináct z nich zjistili nedostatky, informovali v pátek na svém webu. U jedné z konvic byly technické závady dokonce tak vážné, že musela být stažena z trhu. Při běžném používání totiž hrozí úraz elektrickým proudem, který může skončit i smrtí.

Kontroly inspektorů byly zaměřeny na bezpečnost výrobků a plnění administrativních požadavků při uvádění na trh. „Česká obchodní inspekce během tohoto roku zkontrolovala třicet typů varných konvic u pětadvaceti distributorů a pěti výrobců. Nedostatky zjistila u třinácti typů varných konvic. V pěti případech se jednalo o nedostatky v informačních povinnostech. Například chyběl návod k použití nebo bezpečnostní instrukce,“ informoval mluvčí inspektorů Jiří Fröhlich.

Sedm varných konvic pak bylo odeslání k odbornému testování. „Technickými zkouškami bylo prokázáno, že šest výrobků je nevyhovujících,“ uvedl mluvčí ČOI. U jednoho typu konvice byly zjištěny technické závady tak vážného charakteru, že byla konvice stažena z trhu a nahlášena do databáze nebezpečných výrobků RAPEX.

Jedná se o varnou konvici Activer typ 14018051/A16211. „Při používání může dojít vlivem náhodného sepnutí prázdné konvice při nefunkčnosti tepelné ochrany k roztavení plastového krytu spodní části konvice i jejího podstavce, tím dojde k zpřístupnění živých částí výrobku, na kterých je nebezpečné napětí 230 V,“ upozornil Fröhlich s tím, že pokud se uživatel těchto částí náhodně dotkne, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

ČOI

ČOI nařídila stažení varné konvice z trhu, hrozí úraz elektrickým proudem | FOTO: ČOI

INFORMACE O VÝROBKU:

Název výrobku: Varná konvice
Typ / číslo modelu: 14018051/A16211
Výrobní číslo/EAN: 8591022449233
Identifikační údaje výrobce: VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové
Distributor: Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, 15800 Praha 5
Země původu: Česká republika

Česká obchodní inspekce za porušení příslušných zákonů, nařízení a norem pravomocně uložila celkem šest pokut ve výši 31 tisíc korun.