Na sociálních sítích se často objevují názory, že kvůli protiepidemickým opatřením žijeme ve stejné době, jakou zažívali lidé za druhé světové války. Někteří dokonce současnou dobu přirovnávají k fašizmu, tvrdí slovenská policie. Oslovila proto jednoho z posledních pamětníků Slovenského národního povstání Vladimíra Strmeně (93), se kterým natočila video. Podle něj je takové srovnání nemožné.

Hrůza, kterou si v dnešní době nikdo nedokáže představit. Tak popsal bývalý slovenský partyzán druhou světovou válku. Podle něj není v žádném případě možné ji srovnávat se současnou epidemií covidu-19, jako to v mnoha zemích dělají někteří kritici současných vládních opatření.

„V těch obcích, kde probíhalo Slovenské národní povstání, když chtěl občan cestovat z vesnice do vesnice, musel jít na obecní úřad, říct důvod a ten mu musel vydat povolení, že může opustit obec,“ začíná své vyprávění pan Strmeň. „Příděl na jednoho občana bylo kilo mouky, kilo cukru a zanedbatelné množství tuku,“ pokračuje ve videu.

Poslední pamětník Slovenského národního povstání z roku 1944 se narodil v roce 1928. Jeho otec zemřel, když mu byly tři a půl roku a matka ho nedokázala uživit. Musela se ho vzdát, sedm let proto pan Strmeň strávil v dětském domově.

Ve čtrnácti letech nastoupil na vojenskou školu a po vypuknutí povstání musel školu přerušit a připojil se k partyzánům a jako partyzána ho i těžce zranili.

Pan Strmeň se dodnes věnuje diskuzím o jeho účasti ve Slovenském národním povstání. Neváhal proto ani vysvětlit, že dnešní situace se nedá s válečnou dobou vůbec porovnat. Dnešní generaci popřál jen to, aby válku nikdy nemusela zažít.