V polovině listopadu se objevila studie, podle které lék iverkemtin snižuje při včasném podání úmrtnost na covid-19 až o devadesát procent. Nyní však vyšlo najevo, že jde pravděpodobně o podvod, informoval britský deník The Guardian, který se odvolává hned na několik odborníků a mnohá zjevná pochybění či stopy možného podvodu.

Významná studie přitom byla důležitým argumentem zastánců léčby tímto širokospektrálním antiparazitikem. Práce byla zveřejněna ve vědeckém časopise ResearchSquare, který ji ze své databáze stáhl kvůli možnému etickému pochybení autorů.

Text byl publikován jako takzvaný preprint – práce, která ještě neprošla kontrolou. Jinými slovy ji ještě neviděli editoři ani vědci, kteří by mohli ověřit kvalitu a správnost prezentovaného výzkumu. Výzkum účinnosti ivermektinu při léčbě covidu-19 pochází z egyptské univerzity ve městě Banha. Jedním z autorů je doktor Ahmed Elgazzar, který je šéfredaktorem tamního medicínského časopisu.

Mělo jít o takzvanou randomizovanou studii s kontrolní skupinou, kdy bylo údajně sto pacientů léčených běžným způsobem a další stovka měla podstoupit léčbu ivermektinem. Alespoň tak příběh popisovali autoři.

Právě u takových studií s kontrolní skupinou se očekává vysoká přesnost vyvozených závěrů. Porovnání má vyloučit, zda zjištění z hlavní skupiny nebyla ovlivněna jinými faktory, ale například také to, zda ve výsledcích nesehrála hlavní roli náhoda.

Britský deník popisuje, že nesrovnalosti ve studii mezi prvními odhalil student medicíny Jack Lawrence, který se jí zabýval při přípravě své diplomové práce. Podařilo se mu zjistit, že v úvodní části egyptského textu jsou použity celé odstavce z tiskových zpráv a webových stránek o ivermektinu. Ty pak údajně byly „prohnány“ přes synonymický slovník, aby nic nevzbudilo podezření o původu textu.

Lawrence a zároveň také někteří vědci však upozornili ještě na horší chyby nebo dokonce úmyslnou úpravu dat, ze kterých byly závěry o „zázračném“ účinku ivermektinu odvozeny.

  • Studie měla probíhat na pacientech ve věku 18 až 80 let. Minimálně tři z nich však měli podle dostupných dat méně než osmnáct let.
  • Výzkum měl probíhat mezi 8. červnem a 20. říjnem loňského roku, většina monitorovaných pacientů, kteří koronaviru podlehli, však byli přijati do nemocnice a zemřeli ještě před osmým červnem.
  • Jeden z pacientů měl dokonce nemocnici opustit nemocnici dne 31. června 2020. Takové datum však neexistuje.
  • Autoři studie v textu uvedli nesprávné počty zemřelých v jednotlivých skupinách. V případě kontrolní skupiny zemřelých uměle přidali, zatímco ve skupině s ivermektinem jich několik zamlčeli.

Aby toho však nebylo málo, data u minimálně devětasedmdesáti pacientů měla být dokonce okopírována od předchozích pacientů a hodnoty nenápadně upraveny, aby chování autorů nebylo příliš nápadné.

Kolem ivermektinu se i v Česku nejen na sociálních sítích rozšířilo množství nepravd. Sporná studie z Egypta sehrála důležitou roli mezi jeho zastánci. Typologicky jde totiž o velmi cenný typ výzkumu, kterému se přikládá velká váha.

Te se projevilo i v takzvaných meta-analýzách o ivermektinu, tedy studiích, které mapují dosud zveřejněné vědecké práce k danému tématu. Některé z nich se přikláněly k zmíněnému léku jen kvůli egyptské studii. Bez ní by závěry byly pravděpodobně opačné.

Kauza ve vědecké obci vyvolala otázky o procesech týkajících se zveřejňování nových studií a jejich ověřování. Podobně zfalšované výsledky totiž mohou mít v době globální zdravotnické krize mít dopad na lidské životy.