Nejpozději příští týden by měli všichni důchodci dostat jednorázový pětitisícový příspěvek. Podle vlády by jim měl pokrýt zvýšené náklady spojené s aktuální zdravotní situací. Co se ale s penězi stane v situaci, kdy je důchodce v insolvenci nebo má exekuci?

Desinfekce, roušky, ochranné prostředky – výdaje za tyto položky se citelně odrazily v rozpočtech důchodců, kteří patří k nejohroženějším skupinám v souvislosti s nákazou koronavirem. Právě proto jim stát vyplácí tzv. rouškovné, tedy jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Obdržet by ho měli do 15. prosince.

O příspěvek lidé nemuseli žádat, automaticky na něj mají nárok všichni, kteří pobírají starobní, invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod. O peníze nepřijdou ani důchodci, kteří mají exekuci nebo jsou v insolvenci

Podle advokátní kanceláře Martina Ludvíka nejde o dávku důchodů, ale o jednorázový příspěvek, který není zákonem uveden mezi příjmy, z nichž srážky provádět lze. „Protože se jedná o příjem, který není postižitelný srážkami ze mzdy, nemůže být příspěvek postižen v exekuci, ani nebude zahrnut mezi mimořádné příjmy v oddlužení, a zůstane tak i dlužníkům v insolvenci,“ vysvětluje advokát.

Dlužníci tedy nejsou povinni odevzdat příspěvek jako mimořádnou splátku věřitelům. Vždy ale musí mít na paměti, že v insolvenci je nutné hradit alespoň minimální měsíční splátky. „Může se stát, že příspěvek budou insolvenční správci vyžadovat z důvodu, že dlužník nemá dostatečné plnění. Je pak na dlužníkovi, jak se zachová a zda příspěvek pro své oddlužení použije,“ dodává advokát.