Na krizové ošetřovné od státu bude mít nárok více lidí než doposud. Nově o něj mohou žádat i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou starší 10 let a které kvůli vládním nařízením nemohou chodit do školy. Zvyšuje se také částka, která bude rodičům vyplácena.

Zatímco doposud měli nárok na ošetřovné pouze rodiče dětí mladších 10 let, nově bude vypláceno také rodičům starších dětí, které trpí poruchami chování, autismem či jiným postižením. Týká se to případů, kdy děti nemohou chodit do školy z důvodu mimořádného opatření při pandemii.

Novinka platí teprve od minulého týdne, nárok na ošetřovné ale lze podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) uplatnit i zpětně, a to již od začátku měsíce března. „To pomůže rodičům, kteří měli kvůli péči o dítě doposud dohodnuto se zaměstnavatelem neplacené volno,“ vysvětluje ČSSZ.

Podání žádosti o ošetřovné je stejné jako doposud, navíc ale musí rodiče doložit, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Po skončení měsíce, za který žádost uplatňujete, vyplníte příslušnou žádost na stránkách ČSSZ. Vyplněný tiskopis pak předáte svému zaměstnavateli, který doplní další údaje.

Dobrou zprávou je také zvýšení částky vypláceného ošetřovného. Zatímco dříve to bylo 70 % denního vyměřovacího základu, nově činí 80 % za jeden kalendářní den. Tato úprava je platná od 1. března do 30. června letošního roku.