Pokud pobíráte příspěvek na bydlení, dítě nebo na péči, musíte Úřadu práce doložit příjmy a náklady na bydlení za předchozí kvartál, a to i přesto, že v uplynulém čtvrtletí to kvůli nouzovému stavu nutné nebylo. Pokud to neuděláte, nebude moci Úřad vyhodnotit pokračování nároku na dávky, případně upravit jejich měsíční výši.

Ačkoli v závěru loňského roku nebylo kvůli nouzovému stavu nutné dokládat Úřadu práce přehled příjmů a nákladů na bydlení, od letošního roku už toto stát opět vyžaduje. Aktuálně se jedná o podklady za říjen, listopad a prosinec. Bez nich vám automaticky nepřizná stejnou výši dávek jako ve 4. čtvrtletí roku 2020.

Pokud u vás za poslední tři měsíce loňského roku došlo ke snížení příjmů či zvýšení nákladů na bydlení, stačí tyto změny doložit, jakmile to bude možné. Úřad je zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

„Lidem, kteří mají na výše uvedené dávky nárok a vzrostly jim v průběhu října – prosince 2020 náklady související s bydlením, nebo se jim za uvedené období snížil příjem, Úřad práce na ně tento nárok nově vyhodnotí,“ vysvětluje generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon.

Lidé přitom nemusí na úřad osobně, žádosti a jiné podklady je možné zasílat i elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo vhodit do schránek umístěných u příslušného úřadu.

Během nouzového stavu není při žádostech podaných e-mailem nutný zaručený elektronický podpis. Do e-mailu stačí přiložit sken nebo fotografii žádosti o dávku s podpisem. Nezapomeňte také uvést svůj telefon a e-mailové spojení, aby vás v případě potřeby mohli úředníci kontaktovat.