Museli jste kvůli koronaviru a uzavřeným školám zůstat doma s dítětem? Podmínky pro čerpání ošetřovného se od příštího týdne zásadně mění. Jak to bude o letních prázdninách a na co všechno budete mít nárok?

Pravidla pro ošetřovné se od března, kdy vešla v platnost mimořádná opatření kvůli koronaviru, několikrát měnila. A další velká změna čeká na rodiče malých dětí nebo lidi starající se o hendikepované na začátku července. Na zásadní novinky v čerpání dávky upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co když škola vyhlásí ředitelské volno?

Pokud škola vyhlásí v období do 30. června ředitelské volno, za tyto dny vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Nejedná se totiž o důsledek mimořádných opatření, která zavedl stát, ale čistě o rozhodnutí školy.

Můžu poslat dítě pro vysvědčení?

Dítě pro vysvědčení do školy určitě poslat můžete, musíte ale počítat s tím, že tak automaticky ztratíte nárok na ošetřovné –  a to i když vaše dítě stráví ve škole třeba jen hodinu. Toto se netýká pouze dne, kdy se ve škole rozdává vysvědčení, ale obecně všech dní, kdy dítě ve škole bude.

Jak je to s ošetřovným během prázdnin?

Během letních prázdnin lidé nárok na ošetřovné nemají. Podmínky nároku na tuto dávku byly rozšířeny a upraveny po dobu mimořádného stavu, tyto úpravy ale platí pouze do konce června. Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci ministerstvo jejich prodloužení neplánuje.

Od 1. července se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby. Nárok na něj tedy budou mít lidé, kteří nemohou chodit do práce kvůli péči o dítě mladší 10 let. Čerpat ho mohou nejdéle devět dní, v případě samoživitele pak šestnáct dní. Výše ošetřovného tvoří 60 % denního vyměřovacího základu.