Majetek královny Alžběty II. v loňském roce činil v přepočtu asi 10,5 miliardy korun, zesnulý princ Filip disponoval jměním ve výši 650 milionů. Celkem 16 Čechů tak o sobě podle žebříčku časopisu Forbes může říct, že jsou bohatší než britská královna. Britské daňové poplatníky stojí královská rodina necelých 20 korun ročně.

S jakým majetkem hospodaří britská královská rodina? A kde vlastně bere peníze na údržbu honosných sídel a nákladných zahraničních cest? Na hospodaření členů britské monarchie se podíval ekonom Lukáš Kovanda.

Členové britské královské rodiny jsou placeni z části z britských veřejných rozpočtů a z části ze soukromých zdrojů. Je třeba připočíst rozsáhlý majetek, zejména nemovitostní, který se v rámci šlechtického rodu dědí z generace na generaci. Královna Alžběta II., stejně jako její zesnulý choť a společné potomstvo, jsou placeni ze tří zdrojů. V rámci veřejných rozpočtů se jedná o takzvaný svrchovaný grant. Soukromé prostředky pak zajišťují rozpočty Vévodství cornwallského a Vévodství lancasterského,“ vysvětluje Kovanda.

Ze svrchovaného grantu, který spravuje britská vláda, jsou hrazeny královniny oficiální výlohy a také náklady na údržbu paláců, které královská rodina obývá. Z části jej tvoří výnos z majetku Koruny, především z nemovitostí a farem – ročně jsou to stovky milionů liber. Takový majetek sice technicky náleží panovníkovi, není ale jeho soukromým majetkem. Výnosy z něj spravuje nezávislá správní rada. V minulosti z nich byla například financována oprava Buckinghamského paláce, cestovní výlohy členů královské rodiny či mzdy dvorního služebnictva.

Finanční příjem, který skutečně náleží královně, zahrnuje soukromá podkladnice. Do ní míří výnos Vévodství lancasterského, tedy souboru nemovitostí, pozemků a dalšího majetku. Například v roce 2018 dosahoval tento výnos v přepočtu zhruba 600 milionů korun. Královna Alžběta II. a donedávna i její zesnulý choť pokrývají z tohoto výnosu své dodatečné výdaje, nad rámec těch již uvedených. Královna z tohoto zdroje také hradí výlohy svých dětí – prince Andrewa, prince Edwarda a princezny Anny, spojené s jejich oficiálním reprezentováním královské rodiny po celém světě,“ doplňuje Kovanda.

Z jiné pokladnice je pak vyplácen následník trůnu princ Charles, a to z té Vévodství cornwallského. Kromě svých výdajů z něj pokrývá i výdaje choti Camilly a také svého syna Williama a jeho rodiny. Než se princ Harry zřekl závazků vůči královské rodině, byl ze stejného zdroje financován i on. „Ve fiskálním roce 2019 až 2020 činil výnos „cornwallské pokladnice“ v přepočtu zhruba 660 milionů korun. Princ Charles a jeho choť a děti ovšem v daném roce získali také dohromady v přepočtu zhruba 60 milionů korun ze zmíněného svrchovaného grantu,“ říká Kovanda.

Majetek královny se v roce 2020 pohyboval kolem 10,5 miliardy korun. „To mimochodem znamená, vyjdeme-li z čísel české mutace časopisu Forbes, že celkem šestnáct Čechů o sobě může říkat, že v roce 2020 byli bohatší než britská královna. Pavel Bouška, majitel firmy Vafo Praha, která vyrábí krmivo pro psy a kočky pod značkami Carnilove a Brit, je pak úplně stejně bohatý jako britská královna,“ podotýká expert.

Princ Filip a peníze

Majetek zesnulého prince byl přibližně 16krát menší než majetek královny, dosahoval v přepočtu zhruba 650 milionů korun. Srdce veřejnosti si ale svými výroky o financích příliš získat neuměl. Například v roce 1969 ho v televizním rozhovoru konfrontovali se zprávou, že náklady na královskou rodinu činí 1,1 milionu dolarů ročně. Na otázku, zda tak vysoké náklady nezpůsobují pnutí v královském rozpočtu, odpověděl, že ano a dokumentoval to tím, že královna kvůli tomu musela prodat svou menší jachtu.

Rozruch mezi lidmi způsobil i o 12 let později, kdy ekonomika Velké Británie procházela složitým obdobím. „Nejdříve všichni říkali, že si musíme dopřát více volného času, teď si stěžují, že jsou nezaměstnání,“ podivoval se Filip. Královská rodina ale nakonec není pro Brity nijak nákladnou záležitostí. Ročně vyjde každého Brita asi na 65 pencí, což je necelá dvacetikoruna.