Česká pošta se v příštím roce chystá zrušit 2371 pracovních míst, důvodem má být zvýšení efektivnosti práce. Výpověď by se tak měla týkat zhruba 1500 současných zaměstnanců. Na propouštění ve státním podniku upozornil deník Echo24. Podle ekonoma Lukáše Kovandy jde o krok správným směrem. Důležité ale podle něj je, aby vše proběhlo sociálně citlivě.

Státní podnik se chystá propouštět napříč všemi kraji České republiky, nejvíce by se mělo dotknout zaměstnanců v hlavním městě. Vyplývá to z korespondence mezi Českou poštou a Úřadem práce, kterou má redakce deníku Echo24 k dispozici. „Výpovědi z pracovního poměru budou zaměstnancům, kteří se v důsledku tohoto rozhodnutí stanou nadbytečnými, doručeny v prosinci,“ stojí v dopise adresovanému úřadu práce.

O práci by měli přijít zejména zaměstnanci poštovních přepážek, listonoši, řidiči a další pracovníci poštovní přepravy. „Propouštění není nová věc, která by souvisela s Vánoci či s covidem. Je to součást plánu restrukturalizace, který jsme představili před dvěma roky. Takže pokračujeme podle něho tak, aby Česká pošta mohla fungovat efektivněji a levněji a vrátila se zpátky do zisku,“ popsal pro ČT24 generální ředitel České pošty Roman Knap.

Knap dále vysvětlil, že pošta potřebuje více lidí na straně balíkových služeb. „Jsou některé tradiční služby, které zanikají, zmenšují se. Typicky objem listovních zásilek a stále více důchodců už má peníze na svých účtech a nedostávají je v hotovosti. Ale my kromě toho, že některá pracovní místa rušíme, vytváříme i nová a měníme strukturu pracovní síly na České poště,“ dodal šéf státního podniku.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je zrušení více než dvou tisíc pracovních míst krokem správným směrem. Zdá se, že se nejedená o žádný nahodilý děj, vyvolaný okamžitou situací, ale o výsledek širší, promyšlenější a dlouhodobější koncepce, který souvisí s tím, že podnik pod současným vedením lépe než dříve reaguje na výzvy doby,“ vysvětlil ekonom, který je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Mezi výzvy podle něj patří nutnost zavádění moderních technologií a flexibilnější reakce na technologické změny, zejména pak na nástup online komunikace.

Důležité je, aby propuštění zhruba 1500 zaměstnanců, k němuž se Česká pošta uchýlí, proběhlo sociálně citlivě, neboť příští rok bude obecně na trhu práce v ČR nejnáročnějším minimálně od roku 2013. Lze proto vítat, že propuštěným zaměstnancům nabídne podnik rekvalifikaci,“ dodal Kovanda.