Současná koronavirová krize dostává mnoho lidí do finančních problémů. Stát se proto částečně snaží některým dlužníkům pomoci a v minulém roce například zastavil exekuce movitých a nemovitých věcí. I přesto, že problémy stále přetrvávají, platnost těchto výjimek zřejmě brzy skončí. Exekutorská komora považuje prodloužení plošných opatření za nebezpečná, k jednotlivým případům by se podle ní mělo přistupovat individuálně. Exekutoři proto navrhují sedm samoregulačních opatření.

Exekutorům vadí zejména zákon označovaný jako Lex Covid Justice, který obsahuje mimo jiné moratorium na mobiliární exekuce a exekuce nemovitých věcí. Podle viceprezidenta Exekutorské komory ČR Jana Mlynarčíka současná plošná opatření zvýhodňují dlužníky a znesnadňují vymáhání pohledávek, a to i v případech, kdy to vůbec není potřeba. „Dochází k bizarním případům, kdy například řemeslník nedostal zaplaceno za svoji práci, má existenční problémy, ale majetek dlužníka nelze kvůli plošným opatřením postihnout,“ upozorňuje komora.

„Vhodně formulovaná samoregulace s rozumnými výjimkami je zcela jistě lepším řešením než plošná omezení,“ dodává Mlynarčík. Poukazuje na příklad bankovního sektoru, kdy už v minulém roce nebylo prodlouženo zákonné uvěrové moratorium. Banky se ale zavázaly řešit situaci individuálně a vycházet vstříc klientům, kteří se dostanou do finančních problémů.

„I s ohledem na tuto skutečnost se prezidium Exekutorské komory ČR shodlo, že stejně jako banky i exekutoři samoregulaci zvládnou a vydalo doporučení, kterými je vhodné se řídit alespoň po dobu nouzového stavu,“ doplňuje Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora doporučuje soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a dále postupovali maximálně vstřícně při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení. Exekutoři by tak neměli provádět vyklízení, pokud to bude nutné, pověření zaměstnanci mají mít respirátory s odpovídající třídou ochrany, dezinfekční prostředky, případně jednorázové rukavice. 

Exekutoři by tak například neměli zabavovat věci, které mohou sloužit k distanční výuce či výkonu povolání z domova. Dále nečinit úkony směřující k provedení exekuce v případech, kdy dlužník aktivně plní vymáhanou částku formou pravidelných splátek. 

Sedm konkrétních bodů, které Exekutorská komora doporučuje:

1. neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných a za současného vybavení pověřených zaměstnanců respirátory s odpovídající třídou ochrany (v případě respirátoru s výdechovým ventilem je navíc nutné překrytí rouškou), dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou, případně jednorázovými rukavicemi,

2. nesepisovat a nezajišťovat komunikační prostředky, které mohou sloužit k distanční výuce či výkonu povolání z domova (počítače, tablety, mobilní telefony),

3. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod 1.),

4. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné,

5. neprovádět kamenné dražby, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod 1., a dezinfekčními prostředky pro veřejnost; pravidelně veřejně dostupné prostory dezinfikovat),

6. nečinit úkony směřující k provedení exekuce v případech, kdy povinný aktivně plní vymáhanou povinnost ve formě pravidelných splátek, jejichž výše není ve zjevném nepoměru celkové vymáhané povinnosti s přihlédnutím k očekávané délce takto vedeného řízení,

7. v maximální možné míře poučovat účastníky řízení o důvodech pro sociální odklad exekuce a pravidlech pro podání návrhu a rozhodování o tomto návrhu.