Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila nové výsledky kontrol pohonných hmot na českých benzínkách. Za první dva měsíce letošního roku podle inspektorů nevyhovělo celkem dvanáct vzorků. Jen v únoru proto uložili zákaz prodeje na více než 10 tisíc litrů paliva v hodnotě přes 260 tisíc korun.

Letos v únoru inspektoři odebrali na benzinových stanicích celkem 216 vzorků. „Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 4 odebrané a kontrolované vzorky, což v celkovém hodnocení představuje 1,9 % nevyhovujících vzorků,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Podle něj ale kontroloři v únoru vůbec neodebírali vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG. Důvodem je vývoji na trhu s pohonnými hmotami.

Nevyhovující vzorky se tak týkaly LPG a Ethanolu E85. „Česká obchodní inspekce v únoru 2021 uložila v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 10 024 litrů pohonných hmot v hodnotě 269 645,6 korun,“ prozradil Fröhlich.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v únoru letošního roku bylo oproti předcházejícímu měsíci zaznamenáno zlepšení z 3,5 % na 1,9 % v počtu nevyhovujících vzorků. „V lednu tohoto roku odebrala 230 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 odebraných a kontrolovaných vzorků,“ doplnil mluvčí inspekce.

Celkem tak za první dva měsíce inspektoři zkontrolovali 434 vzorků, nevyhovělo jich 12. Konkrétně šlo o jeden vzorek benzínu Super 95, pět vzorků LPG, pět vzorků nafty a jeden vzorek Ethanolu E85.

Polovinu z dvanácti nevyhovujících vzorků odhalily kontroly v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Požadavkům nevyhověly ani dva vzorky z Jihočeského kraje a Vysočiny, dva z kraje Pardubického a jeden vzorek pak spadal pod inspektoráty ČOI v Plzeňském a Karlovarském kraji nebo v kraji Středočeském a Praze.