Připadá vám, že se vám nic nedaří, panikaříte z představy dalšího selhání a vedle ostatních si připadáte méněcenní? Nízké sebevědomí trápí mnoho lidí a často je to dáno jen tím, jak mají nastavené myšlení. Nechte si poradit od nejznámějšího miliardáře na světě, jak s nedostatkem sebevědomí bojovat.

Úspěšného podnikatele a spoluzakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese zná asi každý. I on ale začínal od nuly. Aby inspiroval ostatní, dal dohromady deset tipů na zvýšení sebevědomí. Které to jsou?

Dovol si být začátečníkem

Ačkoli slovo začátečník nemají dospělí rádi, protože jim evokuje neznalost, poníženost, či dokonce nedokonalost, je nutné si uvědomit, že žádný učený z nebe nespadl. Každý, kdo něčeho dosáhl, se musel učit – a aby se mohl učit, nesmělo mu vadit, že je teprve na začátku cesty. Už děti bychom měli nabádat, aby se vždy snažily dělat to nejlepší, co v dané chvíli umějí. Jakmile děti z vlastních chyb pochopí, co dělají špatně, příště to udělají lépe.

Přestaň panikařit a utíkat

Je normální, že se ne vždy všechno povede, důležité je zůstat v klidu. Měli bychom primárně pochopit, proč k neúspěchu došlo, abychom mohli dojít zdárného konce. Každá pozitivní i negativní zkušenost je nutná k tomu, abychom se propříště poučili.

Motivuj se neúspěchem

Pamatujte, že neúspěch není opakem úspěchu, ale součástí cesty k úspěchu. Zklamání a frustraci z každého neúspěchu bychom měli používat ke své motivaci, nikoli demotivaci. Snažte se v každé porážce hledat příčinu a smysl. Dělat chyby je v pořádku, znamená to totiž, že se snažíme.

Uvědom si, co přesně vytváří tvůj život

Naše osobnost není utvářena událostmi nebo okolnostmi, ale jsme produktem svých vlastních rozhodnutí. Náš život neutváří jen to, co se v něm děje, ale především to, jak na věci reagujeme. Pokud je chyba u jednoho člověka zdrojem neštěstí a rezignace, zatímco u druhého zdrojem ponaučení a posunu, problém zjevně není v chybě, ale osobním přístupu. Nenechte frustrace a strachy, aby přebíraly kontrolu nad vaší energií a myšlením.

Neporovnávej svůj pokrok s druhými

Nepoměřujte se s druhými, oni nejsou lepší, jen jiní. To je hlavní problém soutěžení – vítěz je jen jeden a poražení všichni ostatní. Pro člověka je pak snazší vítěze nenávidět, než pracovat na sobě v přesvědčení, že jednou bude tím jediným nahoře zase on. Soustřeďte se na jediného soupeře – na sebe. Snažte se dokázat víc než včera.

Oceňuj svou jinakost

Snaha napodobovat druhé z nás samotných bere kus našeho já. Nezapomínejte, že každý máme jiné potřeby a jiné motivy. Blíží se doba, kdy velkou část práce přeberou roboti, pak bude o to důležitější ukázat naši jedinečnost. Hledejte v sobě to, v čem jste jiní. Možná sklidíte posměch davu, ale pamatujte, že každý jedince jde většinou rychleji než dav. Ten jde totiž jen tak rychle jako jeho nejpomalejší člen.

Věř ve své schopnosti

Každý má od přírody unikátní způsob myšlení, který ho předurčuje k nenapodobitelnému úspěchu. Abychom ale úspěchu dosáhli, potřebujeme pevnou vůli – především si osvojit trpělivost a vytrvalost. Trpělivost je souhrnem smíření, klidu, sebedůvěry a víry v budoucnost. Vytrvalost se naopak projevuje v aktivitě a schopnosti vytrvat na cestě, která má smysl.

Vysiluj se činností, ne nečinností

Je lepší být vysílen z přemíry činnosti a učení než z nicnedělání. To první nás posouvá k dobrým emocím a vědomostem, to druhé je jen marnění času a vlastních schopností. Nevyhýbejte se překážkám, běžte jim naproti. V řešení obtíží je totiž podnikatelská cesta.

Ber překážky jako podstatu cesty

K dosažení úspěchu je nutné nepřestávat hledat řešení konkrétních problémů. Úspěch totiž není cíl, je to cesta, která k úspěchu vedla. Všechno v životě je možné zlepšit, když na tom budeme pracovat.

Nauč se obracet stránky dopředu

Člověk má sklon k pohodlnosti, proto potřebuje život ve formě překážkového běhu a nesmí se spokojit s jedním úspěchem. Berte výzvy jako příležitosti k osobnímu růstu. Chybovat je lidské, s omyly je potřeba se smířit a naučit se obracet stránky ve své životní knize dopředu, ne dozadu. Když se to naučíte, přestanete marnit čas v minulosti nad chybami, které nelze změnit.

Autorem je Ing. Marek Pavlík, Ph.D., bývalý ředitel strategie společnosti M.C.TRITON, člen Katedry veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut, člen dozorčí rady Klubu zaměstnavatelů, je autorem nebo spoluautorem odborných publikací, pravidelně přispívá do odborných periodik.