Zatímco průměrná délka ztopořeného penisu se za poslední tři desetiletí výrazně prodloužila, délka ochablého penisu zůstala stejná. Tvrdí to výsledky studie, která zkoumala velikosti penisů v letech 1942 až 2021. I když to může znít jako pozitivní zpráva, podle vědců však za tím může být i něco velmi znepokojivého, objevilo se ve studii zveřejněnou časopisem World Journal of Men’s Health.

Výzkumníci se v metaanalýze zabývali mnoha studiemi délky penisu, které byly provedeny v posledních osmi desetiletích. Ty zahrnovaly údaje od 55 761 mužů z celého světa. Zatímco u ochablého penisu nezaznamenali žádný nárůst ani pokles délky, u ztopořeného došlo k výraznému nárůstu.

„Délka ztopořeného penisu se v průběhu času významně zvětšila. V několika oblastech světa a ve všech věkových skupinách,“ oznámil tým vědců ve studii. Podle nich se po zohlednění geografického původu a věku délka ztopořeného penisu za posledních 29 let zvýšila o 24 procent.

Vliv životního prostředí

Toto procento představuje nárůst z 12,3 cm na 15,2 cm za méně než tři desetiletí. Autoři vysvětlili, že jejich motivace zkoumat a porovnávat velikost penisu v čase, spočívala v dalších změnách v reprodukčním zdraví mužů z posledních let. Jako konkrétní příklad uvedli klesající počet spermií.

„Vzhledem k trendům, které jsme zaznamenali u jiných měření mužského reprodukčního zdraví, jsme se domnívali, že by mohlo dojít k poklesu délky penisu v důsledku stejného působení životního prostředí,“ přiblížil hlavní autor studie a profesor urologie na Stanfordově univerzitě Michael Eisenberg.

Ten se navzdory mylným předpokladům domnívá, že nárůst může být důsledkem změn životního prostředí. „Ve hře může být řada faktorů, například vystavení chemickým látkám, jako jsou pesticidy nebo hygienické prostředky, které působí na náš hormonální systém. Tyto chemické látky narušující endokrinní systém, kterých je celá řada, se vyskytují v našem životním prostředí a v naší stravě,“ vysvětlil profesor.

Jsme svědky rychlé změny

„Jak se mění stavba našeho těla, ovlivňuje to také naše hormonální prostředí. Předpokládá se také, že působení chemických látek způsobuje, že chlapci a dívky dříve dospívají, což může mít vliv na vývoj genitálií,“ pokračuje Eisenberg s tím, že výsledky mohly být ovlivněny například technikou měření délky penisu účastníků, teplotou nebo stavem vzrušení.

Vědci se domnívají, že tato problematika si zaslouží další výzkum. A to vzhledem k důsledkům, které by mohla mít na reprodukční zdraví mužů. „Ke zvětšení došlo v relativně krátkém časovém období. Pokud jsme svědky tak rychlé změny, znamená to, že se s našimi těly děje něco mocného. Měli bychom se pokusit tato zjištění potvrdit, a pokud se potvrdí, musíme určit příčinu těchto změn,“ zdůraznil profesor urologie.