Čekáte na příspěvky od úřadu práce, ale peníze stále nikde? Nemusíte se bát, že byste o podporu přišli. Úředníci pouze museli v některých případech změnit termín její výplaty, a to z legislativních důvodů. Na účet byste ale peníze měli dostat do konce listopadu.

Příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě či na péči mohou být v listopadu vyplaceny v jiném termínu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Důvodem je právní úprava, díky které v současné době příjemci nemusí dokládat aktuální příjmy a náklady na bydlení za uplynulé čtvrtletí. Úřad práce ale slibuje, že stanovenou lhůtu výplaty dávek dodrží.

V návaznosti na novou právní úpravu je potřeba změnit aplikační program tak, aby úřad práce mohl dávky automaticky vyplatit příjemcům. Proto může v některých případech dojít ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůtu výplaty v zákonném termínu ale úřad práce dodrží a vyplatí dávky ve stejné výši jako v září 2020,“ vysvětluje mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Lidé, kterých se změna obvyklého výplatního termínu dotkne, se nemusí bát, že by v tomto měsíci o dávky přišli. „Úřad práce ubezpečuje, že jim je v průběhu listopadu vyplatí,“ dodává Beránková.

Pokud byste se kvůli změně termínu výplaty dávek dostali do prodlení s placením účtů, nájmu nebo jste si nemohli obstarat základní věci, jako je jídlo, okamžitě kontaktujte příslušný pracovní úřad. „Zaměstnanci jsou připraveni pomoci s řešením dané situace,“ uzavírá mluvčí.