Pořizovat si věci na internetu, se kvůli pandemii koronaviru stalo ještě populárnějším. Při nákupu na e-shopech bychom však měli být velmi opatrní. Česká obchodní inspekce (ČOI) jen za první čtvrtletí letošního roku provedla 890 kontrol internetových prodejců, pochybení zjistila hned u poloviny z nich. Jde především o nedodržování právních předpisů.

Inspektoři v období od 2. ledna do 31. března provedli 890 kontrol, při kterých se zaměřili na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů v oblasti internetového obchodování. Porušení odhalili ve 464 případech.

„Výsledky kontrol v prvním čtvrtletí 2021 potvrzují, že u internetového prodeje dochází stále k vysokému počtu porušování spotřebitelské legislativy. E-shopy často opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, nebo vůbec neposkytují informace o právech spotřebitelů týkající se reklamací,“ vysvětluje ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Podle něj se internetové obchody dopouštějí také nekalých obchodních praktik a často poskytují lživé či neúplné údaje o vlastnostech výrobku. Nejvíce nedostatků odhalily kontroly v Jihomoravském a Zlínském kraji, kde chybovalo 255 prodejců.

Inspekce uložila v prvním čtvrtletí celkem 268 pokut ve výši 1 486 300 korun. Nejvyšší sankce byly v hodnotě 50 tisíc korun, a to ve čtyřech případech. Nejčastěji šlo o nekalé obchodní praktiky. Například sleva z ceny, za kterou však prodejce výrobek nikdy reálně neprodával.

„ČOI bude intenzivně pokračovat v kontrolách on-line prodejců, jelikož vývoj trendu obchodních transakcí v tomto segmentu prodeje naznačuje další intenzivní zvyšování objemů obchodů,“ dodává Bezecný.

Počet kontrol ČOI a zjištěných nedostatků
 Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
 Středočeský a Praha 19 17 89,5 %
 Jihočeský a Vysočina 14 10 71,4 %
 Plzeňský a Karlovarský 77 29 37,7 %
 Ústecký a Liberecký 34 24 70,6 %
 Královéhradecký a Pardubický 203 15 7,4 %
 Jihomoravský a Zlínský 424 255 60,1 %
 Olomoucký a Moravskoslezský 119 114 95,8 %
 Celkem 890 464 52,1 %
ZDROJ: ČOI