I přesto, že počty nakažených klesají a vláda rozvolňuje některá opatření, respirátory nám ale zřejmě budou dělat společnost ještě nějakou dobu. Při jejich nákupu však nepoznáme, zda vybíráme správně. Na ochranné pomůcky se proto zaměřila spotřebitelská organizace dTest. Ta objevila respirátor, který neodpovídal udávané třídě, dva z nich pak dokonce neobstály ve zkoušce prodyšnosti.

Do laboratoře poslal dTest celkem 18 respirátorů. Třetinu z nich tvořili zástupci nejvyšší třídy FFP3, ostatní produkty pak deklarovaly třídu FFP2. Při zkoušce filtrační účinnosti čelily respirátory proudu různě velkých parafínových částic. Nechyběly mezi nimi kapénky, které svou velikostí odpovídají částicím nového koronaviru. Větší částice pak napodobovaly kapénky, které člověk šíří kolem sebe, popsala spotřebitelská organizace.

„Rozsahem částic jsme se tak pokusili pokrýt obě možnosti šíření viru, tedy kapénkovou infekci i vdechnutí aerosolu obsahujícího virové částice, který se vznáší ve vzduchu,“ vysvětluje šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Ve třídě FFP3 se žádné překvapení nekonalo a všechny respirátory zadržely alespoň 99 procent zkušebního aerosolu. Nejlepší výsledek předvedl výrobek 3M Aura FFP3 s ventilem, když dokázal zachytit 99,9 procenta i těch nejmenších částic. Zatímco svého nositele chrání výborně, při výdechu zachytí pouhých 55 procent částic, a k okolí tak příliš ohleduplný není.

Zajímavé výsledky přinesl test respirátorů třídy FFP2. Nevyhovující filtrační účinnost prokázaly zkoušky pouze u jednou u výrobku. Byl jím A-Gross Dětský respirátor FFP2, který navzdory deklarované třídě FFP2 dokázal zachytit pouze 85,52 procenta částic o velikosti 0,6 µm, což odpovídá pomůckám nižší třídy FFP1.

Mnohem víc však bylo dobrých zpráv. „Z dvanácti testovaných výrobků této třídy se totiž osm svými výkony zařadilo do vyšší třídy FFP3. Za zmínku stojí zejména trojice výrobků RespiLab Repirátor FFP2, Dongmeng FFP2 NR Schutzmasken a Zhi Shan Particle Filtering Half Mask FFP2. Všechny tři dosáhly účinnosti FFP3, zároveň si však dokázaly udržet i přijatelnou prodyšnost. U zbylých výrobků byla vyšší účinnost vykoupena vyšším odporem při dýchání,“ upřesňuje Hoffmannová.

Zajímavá zjištění přinesl test i pro lidi, kterým se v respirátoru hůře dýchá. Rozdíly mezi jednotlivými výrobky byly totiž poměrně velké. Dýchání se v laboratoři simulovalo pomocí speciálního přístroje, přičemž se měřil odpor, který respirátory kladly proudícímu vzduchu. S nedostatečnou skončily Pharmawex RO2 Respirátory FFP2 a Grande Respirátor FFP3, které vysokým odporem při dýchání nevyhověly požadavkům normy.

Na druhou stranu se však našly i respirátory, jejichž prodyšnost je srovnatelná s jednorázovými chirurgickými rouškami. Jde především o 3M Aura FFP3, DOC Respirátor FFP3, Dongmeng FFP2 NR Schutzmasken a Respilon RespiPro VK.

Dva z testovaných výrobků se chlubily nanomembránou. K nejlepším výsledkům jim však nepomohla. Spurtex Nano Respirátor sice prokázal 99,84 procenta zachycených částic o velikosti 0,6 µm, což ho výkonem řadí do vyšší kategorie FFP3, v případě částic menších než 0,2 µm už byl záchyt jen 92,9 procenta. I to je slušný výsledek, hned několik respirátorů z třídy FFP2 však dosáhlo lepšího záchytu i bez nanomembrány. Hodnoty se u nich pohybovaly nad 95 procent, u nejlepšího dokonce 98, 1 procenta.

Výrazně horší výkony předvedl druhý nanomembránou vybavený respirátor Respilon RespiPro VK.  Oprávněné zařazení do kategorie FFP2 sice potvrdil zachycením 96,88 procenta částic o velikosti 0,6 µm, těch menších 0,2 µm však zachytil jen 74, 7 procenta. Před posledním místem v této dílčí zkoušce ho tak zachránil jen výše zmiňovaný dětský respirátor, který v této zkoušce neobstál. Výsledky zkoušek respirátoru Respilon RespiPro VK zároveň ukazují, že by se spotřebitelé při výběru ochranných pomůcek neměli spoléhat ani na pravidlo čím dražší, tím lepší. Právě tento respirátor byl totiž s pořizovací cenou 169,50 korun za kus nejdražším do testu zařazeným zástupcem třídy FFP2.

Kompletní výsledky testu najdete zde.