Doplňky stravy nabývají v době pandemie na popularitě. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) však na českém trhu opět odhalila výrobky, které mohou být zdraví nebezpečné. Pro obsah nebezpečných látek proto inspektoři nařídili jejích okamžité stažení z prodeje. 

Inspekce upozornila na doplněk stravy, který obsahuje nadlimitní koncentrací látky amygdalin, která se v těle mění na prudce jedovatý kyanovodík a kyanidy. „Jedná se o doplněk stravy B17 PREVENTUM, 100 mg, 75 tobolek, datum minimální trvanlivosti: 06. 11. 2022, šarže: L 20-HM 709CZ-06.05. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně společnosti Herbamedicus, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, která je distributorem potraviny,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. 

Kopřiva upozornil na to, že život ohrožující množství kyanovodíku se u 70 kilogramů vážícího člověka pohybuje mezi 35 a 245 miligramy. U nebezpečného doplňku stravy laboratorní rozbor potvrdil v jedné doporučené denní dávce přítomnost látky amygdalin v množství 84,7 miligramů, což podle inspektorů 3,5násobně překračuje maximální denní dávku, kterou lze považovat za bezpečnou.

„Potravinářská inspekce nařídila neprodlené stažení nebezpečné šarže z tržní sítě a odeslala notifikaci do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF,“ prozradil Kopřiva s tím, že s kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

Na internetu pak inspektoři odhalili několik nevyhovujících šarží výrobku Křemelina – přírodní minerální doplněk stravy, a to pro vysoký obsah hliníku a olova. „Laboratorní analýza potvrdila v uvedených šaržích výrobku přítomnost hliníku v koncentraci, která v rámci daného dávkování několikanásobně překračuje tolerovatelný týdenní příjem stanovený EFSA (Evropským úřadem pro bezpečnost potravin) pro tuto látku. Dále laboratorní rozbor potvrdil i překročení maximálního poveleného množství pro přítomnost olova, které je stanoveno na 3,0 mg/kg, zjištěny byly hodnoty v rozmezí 3,7 – 5,6 mg/kg,“ vysvětlil mluvčí SZPI.

Nevyhovující šarže odhalili inspektoři na webových stránkách www.diatomplus.cz, jejichž provozovatelem je společnost DiatomPlus s.r.o. z Prahy. Jedná se o následující šarže:

  • Křemelina 250g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 13570 miligramů na kilogram (mg/kg)
  • Křemelina 500g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 12140 mg/kg
  • Křemelina 1000g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 9/26, výroba a distribuce: DiatomPlus s.r.o. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 11040 mg/kg
  • Křemelina 1500g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 9820 mg/kg
  • Křemelina, doplněk stravy, 250 kapslí, EXP: 9/22, dovozce a výrobce: DiatomPlus s.r.o., země původu: USA. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 7918 mg/kg
  • Křemelina, doplněk stravy, 600 kapslí, EXP: 9/22, dovozce a výrobce: DiatomPlus s.r.o., země původu: USA. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 7535 mg/kg.

„SZPI nařídila provozovateli, aby neprodleně stáhnul předmětné šarže doplňků stravy z tržní sítě a informoval veškeré své odběratele. Potravinářská inspekce zároveň zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce,“ dodal Kopřiva.