Množství výzkumů dokazuje, že charisma – tedy schopnost ovlivnit jiné a být oblíbeným přítelem nebo kolegou – je jednou z nejdůležitějších povahových rysů člověka. Charismatičtí lidé zažívají více karierních a sociálních úspěchů. A to nejen díky svým schopnostem, emocionální inteligenci nebo IQ. Výsledkem je, že více vydělávají, rychleji uspějí, nachází lepší přátele a často jsou celkově šťastnějšími lidmi, píše americký časopis Forbes.

Existují však i špatné zprávy. Většina z nás pochází z rodinného, vzdělávacího nebo pracovního prostředí, které nám nikdy nedovolilo naplno rozvinou své charisma. Výsledkem je, že můžeme být trochu nevyrovnaní při vycházení z cizími lidmi. Charisma nám dokonce může úplně chybět, ale ani o tom nevíme.

Je tady však i dobrá zpráva. Charisma se totiž dá naučit. Studie ukazují, že je možné ho zvýšit správným úsilím. První věc, kterou musíte udělat, je posoudit vaše charismaticky silné a slabé stránky.

Právě při tom může pomoci nedávný výzkum o chování. Vědci z univerzity v kanadském Torontu vyvinuli a testovali stupnici charismatu. Ta popisuje existenci nejméně šesti znaků, které naznačují, že byste měli být přirozeně charismatickým člověkem.

  1. Je cítit vaši přítomnost

Pokud se při vstupu do místnosti necítíte jako neviditelný, naznačuje to, že lidé si u vás něčeho všimli. Pak už jen stačí zjistit, o jakou vlastnost vaší osobnosti jde. Působí na jiné to, jak vypadáte nebo jak se oblékáte? Je to řeč vašeho těla, nebo způsob, jakým zdravíte lidi? Je vaše přítomnost pozitivní, nebo negativní? To jsou otázky na blízké přátele nebo kolegy, ale dobrým indikátorem jsou i úsměvy a radostné pozdravy od ostatních.

V každém případě vám zpětná vazba od ostatních pomůže pochopit esenci vaší přítomnosti. Potom už je pouze na vás, abyste ji dále formovali.

  1. Dokážete ovlivnit lidi

Někdy možná ani netušíte, jaký máte na lidi vliv. Napodobují to, jak se oblékáte, mluvíte nebo používají vaše argumenty? Obzvláště to poslední mluví samo za sebe. Když někdo opakuje ostatním to, co jste řekli jako argument, naznačuje to, že věnovali pozornost vašim slovům a navíc jim připisují velkou hodnotu.

  1. Dokážete vést skupinu

Na rozdíl od většiny studií charismatu, které se spíše zaměřují na vrcholové manažery, ta od univerzity v Torontu zkoumala charisma v mnohem širším měřítku. Zkoumanou otázkou tedy nebylo, zda má člověk potřebné charisma na vedení velké firmy či týmu, ale zda má přirozenou schopnost vést skupinu přátel, spoluhráčů nebo například internetovou diskuzi.

Vědět, jak vést a jak přesvědčit lidi, aby vás ochotně následovali a aby přispěli k akci, kterou vedete, a byli spokojeni s tímto procesem. To je znakem, že máte určité charisma.

  1. Díky vám se lidé cítí uvolnění

Charismatičtí lidé umí získat důvěru ostatních. Aby to udělali co nejefektivněji, potřebují, aby se ostatní cítili uvolněně. Často vstupujeme do prostředí, kde se ostatní cítí trapně, nervózně nebo nejsou sami sebou.

Charismatický člověk je pro takové lidi zachráncem. Identifikuje nepohodlí ostatních a pomůže jim ho překonat. Mezi vědecky podporované taktiky, které používají, patří ovládání řeči těla, sledování toho, co říkají ostatní, udržování určitých hranic a zvládání vlastních emocí.

  1. Často se na lidi usmíváte

Jednou z nejmocnějších forem řeči těla je úsměv. Díky němu se ostatní lidé v naší přítomnosti cítí pohodlněji a důvěřují nám. Úsměv totiž způsobuje pozitivní změnu i v našich vlastních pocitech. A to i přesto, pokud je pouze vynucený. Člověk, který se přirozeně umívá, se jednodušeji přenese přes složité období.

  1. Umíte vycházet s každým

To je vlastnost, kterou mnozí lidé u sebe často přeceňují a je jednoduché pochopit proč. Všichni se nejspíše shodneme na tom, že „vycházet s každým“ je ze sociálního hlediska silná a důležitá schopnost. Často však tuto vlastnost nevyužíváme a nebo ani neotestujeme, zda ji máme.

Většina z nás vychází jistě s lidmi, jako jsme my sami nebo přáteli, které máme rádi. Ze svého kruhu naopak vyčleňujeme ty, kteří se nám nelíbí. Na to má samozřejmě každý právo, nejde však o charisma. Skutečně charismatický člověk totiž dokáže upřímně vycházet i s opravdu složitými lidmi, které ostatní nesnesou.