Povodně, silné bouřky, orkány a nyní i tornádo. Přírodní živly stále častěji a ničivěji řádí také na území Česka a přitom způsobují škody i za desítky miliard korun. Přesto má stále mnoho lidí své nemovitosti a domácnosti pojištěny špatně nebo vůbec. Jak správně pojistit svou nemovitost a na co si dát pozor, prozradil hypoteční a pojišťovací specialita Dalibor Čerych.

Mezi nejčastější nedostatky podle něj patří špatně nastavená a neaktualizovaná pojistka. Ceny nemovitostí totiž zaznamenaly během posledních let značný nárůst a sjednaná částka už dávno nemusí reflektovat skutečnost. Svou roli jistě hraje také správný výběr pojišťovny, upozorňuje Čerych ze společnosti Bidli finance.

K základním typům majetkového pojištění patří pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. „Trochu zjednodušeně řečeno, pojištění nemovitosti jsou zdi, pojištění domácnosti to, co lze z domu či bytu odnést bez použití nástrojů,“ vysvětluje specialista. „Které z nich zvolit, záleží na konkrétní situaci, ale v obecné rovině je vždy lepší mít pojištěno obojí,“ popsal Čerych. Při pořízení domu nebo bytu na hypotéku dokonce u většiny bank platí povinnost si nemovitost také pojistit.

Kolik platit?

Výše pojistných částek by měla vždy být nastavena reálně. Příliš vysokou pojistnou částku pojišťovna tak jako tak neproplatí, příliš nízká se pak vymstí při konečném výpočtu pojistného plnění. „Orientačně platí, o jaké procento jsem si snížil placené pojistné, o takové procento může pojišťovna krátit plnění. A jelikož pojistné se počítá ve stovkách až tisících ročně, ale pojistné plnění i v milionech, je výhodnost takové úspory zřejmá,“ vysvětluje odborník.

Škála pojistné částky se tak pohybuje od jakéhosi minima, které může být úvěrující bankou stanoveno pouze v úrovni jedné čtvrtiny výše hypotéky, až po svého druhu opačný extrém, kdy banka nutí pojistit rodinný dům na tržní cenu včetně pozemku, přestože na něm lze v případě fatální škody nemovitost postavit znovu.

U rodinných domů lze ponechat určení částky do jisté míry na pojišťovně. Ta ze základních parametrů, jako je například zastavěná plocha, počet podlaží nebo druh konstrukce, vypočítá stavební hodnotu domu. U bytů se nastavuje spíše tržní hodnota, ta stavební totiž bývá o poznání nižší.

Největší chybou ale je sjednat si pojištění a myslet si, že tím je vše vyřešeno na desítky let. Ceny nejen nemovitostí se mění a 5 let stará pojistka nejen že nemusí pokrýt reálnou výši škody, ale ještě se můžeme dopustit takzvaného podpojištění a pojišťovna pak nevyplatí ani sjednanou částku.

„Neměli bychom také zapomínat na změnu pojistné smlouvy poté, co jsme si pořídili třeba bazén, automatická vrata ke garáži a podobně. Většina pojišťoven nabízí i tzv. valorizaci, tedy každoroční automatické navýšení o inflaci,“ zmiňuje Čerych s tím, že obecně lze doporučit kontrolu nastavení pojistné smlouvy každé dva roky, ideálně tři měsíce před jejím výročím.

U pojištění domácností je kromě nastavení celkové hodnoty vybavení třeba věnovat pozornost také takzvaným sublimitům na jednotlivé skupiny věcí. Například domácnost jako celek si pojistíme na 500 tisíc korun, ale cennosti jsou pak kryty jen do výše sublimitu 50 tisíc, peníze do 30 tisíc korun, elektronika do 100 tisíc korun a podobně, upozorňuje expert.

Hlavně živly, ale i zločiny

Základem pojistek bývá krytí škod způsobených požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla, náhlým sesuvem půdy nebo rázovou vlnou. Další rizika už bývají řazena do připojištění, k nim patří další přírodní události jako vichřice, krupobití, povodeň, záplava, případně i tíha sněhu a atmosférické srážky, krádež a vandalismus, zkrat a přepětí, vodovodní škody, připojištění skel a volitelným rizikem může být i zemětřesení.

Skladba těchto vlivů záleží čistě na individuálních preferencích. Nutné je ale zohlednit místní podmínky. „Například pojišťovat se proti povodni, bydlím-li v nejvyšším patře věžáku stojícího na kopci, docela smysl nedává. Pojištění proti záplavám vznikajícím ze srážek už ale význam mít může. Krádež je obvyklým připojišťovaným rizikem, naopak u pojištění odpovědnosti bývají diskuse, zda ano či ne a v jaké výši. Přitom je třeba si uvědomit, že náš porouchaný elektrický spotřebič nemusí způsobit požár a následnou škodu jen v našem bytě,“ varuje důrazně hypoteční a pojišťovací expert.

Nic nepodceňujte

Výluky obecně jsou jakýmsi seznamem výjimek, na které se dané pojištění nevztahuje. „Pro příklad, pojištění skel v domácnosti se vztahuje na pevně zasazené výplně dveří a třeba i na sklokeramickou varnou desku, ale už ne na svítidla, volně zavěšená zrcadla a podobně,“ zmiňuje Čerych. Do výluk a omezení spadají také škody způsobené pod vlivem alkoholu či omamných látek nebo události spojené s terorismem a válkou.

Narazit lze rovněž na výši spoluúčasti, tedy částky, kterou se případně pojištěný podílí na úhradě škody. „Osobně preferuji spoluúčast co nejmenší. Rozdíl ve výši pojistného není nijak zásadní, a když utrpím škodu, ještě mám být krácen o spoluúčast? Samozřejmě u pojištění nemovitosti je asi spoluúčast ve výši 10 tisíc korun únosná, ale záleží na výši aktuální škody,“ tvrdí specialista.

Dbát je podle něj třeba také na dodržování předepsaných revizí a řádnou péči o pojištěný majetek. Pojišťovna to bude při šetření pojistné události vždy zohledňovat. „Podcením-li například revize komína a dojde k požáru, bude velmi záležet na znaleckém posudku a pojišťovna může krátit plnění. A pokud se prokáže, že příčinou požáru byl zanedbaný nerevidovaný komín, může plnění zcela odmítnout,“ upozorňuje expert společnosti Bidli.

Vyvarujte se nepříjemnostem se sousedy

Zmíněná pojištění kryjí škody pouze na dané nemovitosti či domácnosti. Pro pokrytí i případné újmy způsobené sousedům je nutno sjednat pojištění takzvané občanské odpovědnosti. To slouží právě pro typické patálie jako vytopení souseda.

„Pozor bych si ale měl dát v případě, že vlastním byt, bydlím v něm a mnou vybraná pojišťovna odpovědnost dělí na dvě různá připojištění: odpovědnost z běžného občanského života a odpovědnost z držby nemovitosti. Rozdíl poznám například právě při zmíněném vytopení souseda. Způsobím-li ho tím, že mi přetekla vana, je to občanská odpovědnost. Pokud se ale ukáže, že praskla přívodní trubka mého vodovodu, ta je součást nemovitosti a taková škoda by se ze samostatné občanské odpovědnosti nekryla,“ varuje Čerych.

Orientace na pojistném trhu je bezesporu složitá. V českém prostředí existuje spousta menších i větších hráčů, přičemž jejich nabídky se často mohou lišit v podobě nejrůznějších detailů. „Pojišťovny také velmi často spojují jednotlivá rizika do všelijakých balíčků a klient si pak může vybírat třeba jen třeba z 3 předdefinovaných sad,“ vysvětluje expert. „Každé pojištění by mělo být šito na míru konkrétnímu klientovi a jeho situaci, což znamená, že by se měl o jeho nastavení vždy poradit s nezávislým profesionálem,“ uzavírá Čerych.